Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 58 (Chapter 58)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806: Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703: Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç):
Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806:Gaz mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç):
Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006: Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç); parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made upEl ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın)
Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs): Kordelalar (58.07 pozisyonunda yer alanlar hariç); paralel hale getirilip yapıştırılmış ipIik veya liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler) :
Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered: Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler, armalar ve ben- zeri eşya(parça halinde, şerit halinde veya şekline ya da ölçüsüne göre kesilmiş) :
Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles: Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or includedTarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşya- sında,döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden dokunmuş mensucat
Embroidery in the piece, in strips or in motifs:Parça, şerit veya motif halinde işlemeler:
Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)