Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 59 (Chapter 59)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations: Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:
Tyre cord fabric of high-tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon: Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:
Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902: Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape: Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın):
Textile wall coverings:Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902:Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio backcloths or the likeEmdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler":
Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas-mantle fabric therefor, whether or not impregnatedDokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam- ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın) :
Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials: Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):
Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other materialDokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)
Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter: Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya: