Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 60 (Chapter 60)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pile fabrics, including 'long pile' fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted:Örme tüylü mensucat ("uzun tüylü" mensucat ve havlu mensucat dahil) :
Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç):
Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002: Eni 30cm.yi geçmeyen örme mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç)
Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç)
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004: Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):
Other knitted or crocheted fabrics:Diğer örme mensucat: