Anasayfa > Avrupa Birliği > 2017 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 60 (Chapter 60)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pile fabrics, including ‘long pile’ fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted:Örme tüylü mensucat ("uzun tüylü" mensucat ve havlu mensucat dahil) :
Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001:Genişliği 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç):
Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002:Genişliği 30cm.yi geçmeyen örme mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç):
Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001:Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç):
Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004:Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç):
Other knitted or crocheted fabrics:Diğer örme mensucat: