Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 63 (Chapter 63)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Blankets and travelling rugs:Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
Bedlinen, table linen, toilet linen and kitchen linen:Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:
Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances:Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları:
Other furnishing articles, excluding those of heading 9404:Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç):
Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods:Ambalaj için torba ve çuvallar:
Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods: Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıkla- ra,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:
Other made-up articles, including dress patterns:Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered tablecloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail saleKilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesua- rıyla birlikte olsun olmasın) ve benzeri dokumaya elverişli eşya (pe- rakende olarak satılacak hale getirilmiş):
Worn clothing and other worn articlesKullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya
Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn-out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials: Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve sicim, ip ve halattan veya dokumaya elverişli maddelerden kul- lanılmış eşya: