Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 64 (Chapter 64)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes: Dış tabanı ve yüzü kauçuk ve plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılar (ayakkabının yüzü, tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış veya birleştirilmemiş):
Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics:Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar:
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar:
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials: Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar:
Other footwear:Diğer ayakkabılar:
Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof: Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tut- turulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampa- sı ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bun- ların aksamı: