Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 65 (Chapter 65)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of feltKeçeden şapka taslakları, diskler ve üstüvaneler (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış) (boyuna yarılmış olanlar dahil):
Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmedHer nevi maddeden şeritleri birleştirmek suretiyle yapılan veya örülen şapka taslakları (kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar- ları yapılmamış, astarlanmamış, donatılmamış):
Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmedHer nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)
Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hairnets of any material, whether or not lined or trimmed: Dantel, keçe veya diğer dokumaya elverişli maddelerden yapılmış veya örülmüş şapkalar ve diğer başlıklar, parça halinde (fakat şerit halinde olanlar hariç) (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın); her türlü maddeden saç fileleri (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
Other headgear, whether or not lined or trimmed:Diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın):
Headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgearBaşlıklara mahsus iç şeritler, astarlar, kılıflar, siperlikler ve çenealtı kayışları