Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 66 (Chapter 66)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas): Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri (bastonlu şemsiyeler, bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler dahil):
Walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the likeBastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri
Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602:66.01 ve 66.02 Pozisyonlarına dahil eşyanın aksam, süs ve teferruatı: