Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 67 (Chapter 67)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes)Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler,ince tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)
Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit: Yapma çicekler, yapraklı dallar, meyvalar ve bunların aksamı; yapma çiçekler, yapraklı dallar ve meyvalardan mamul eşya:
Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the likeİnsan saçı (kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekil- de tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya diğer surette hazır- lanmış); peruk veya benzeri eşya imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış yün, diğer hayvan kılları veya dokumaya elverişli diğer maddeler
Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included: İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma- yan insan saçından diğer eşya: