Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 69 (Chapter 69)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earthsSilisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve diğer seramik eşya
Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths: Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths: Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa, mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like:Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları ve benzeri eşya) :
Roofing tiles, chimney pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods: Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:
Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittingsSeramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing: Cilasız veya sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilasız veya sırsız seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing: Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; cilalı veya sırlı mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın) :
Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods: Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:
Ceramic sinks, washbasins, washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures: Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler, bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:
Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china: Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet 'eşyası:
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china: Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç):
Statuettes and other ornamental ceramic articles:Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:
Other ceramic articles:Seramikten diğer eşya: