Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 71 (Chapter 71)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport: Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set:Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış):
Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport: Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport: Sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın, fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tasnife tabi tutulmamış sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş):
Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones:Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları:
Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semimanufactured forms, or in powder form: Gümüş (altın veya platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde):
Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufacturedGümüş kaplamalı adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form: Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :
Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufacturedAltın kaplamalı gümüşler ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form:Platin (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) :
Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufacturedPlatin kaplamalı altın, gümüş ve adi metaller (işlenmemiş veya yarı işlenmiş)
Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal: Kıymetli metallerin veya kıymetli metallerle kaplama metallerin döküntüleri, artıkları; kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri içeren ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan türden olan diğer döküntü ve artıklar:
Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal: Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden):
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal:Kuyumcu eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden) :
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal:Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden diğer eşya:
Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or reconstructed): Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş):
Imitation jewellery:Taklit mücevherci eşyası :
Coin:Metal paralar: