Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 72 (Chapter 72)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms:Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya diğer ilk şekillerde) :
Ferro-alloys:Ferro -alyajlar:
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms: Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94 olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):
Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel:Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler:
Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel:Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:
Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 7203): Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03 pozisyonuna giren demir hariç):
Semi-finished products of iron or non-alloy steel:Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hotrolled, not clad, plated or coated: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated: Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated: Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel:Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) :
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling: Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanIar dahil):
Other bars and rods of iron or non-alloy steel:Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:
Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel:Demir veya alaşımsız çelikten profiller:
Wire of iron or non-alloy steel:Demir veya alaşımsız çelikten teller:
Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel: Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten yarı mamuller:
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more:Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar :
Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm:Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel:Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş kangal halinde) :
Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel:Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:
Wire of stainless steel:Paslanmaz çelikten teller:
Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel: IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİK- LERDEN SONDAJ İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR
Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more:Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla):
Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm:Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar):
Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel:Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):
Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel: Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
Wire of other alloy steel:Diğer alaşımlı çelikten teller: