Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 73 (Chapter 73)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel: Demir veya çelikten palplanşlar (delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış olsun olmasın); demir veya çelikten kaynak yapılmış profiller:
Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialised for jointing or fixing rails: Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklen- mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar:
Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron:Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller:
Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel:Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz):
Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4 mm, of iron or steel: Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (dikişli, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup,dış çapı 406,4 mm.yi geçenler):
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly closed), of iron or steel: Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış) :
Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel:Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi) :
Structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron or steel: Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri:
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelikten depolar, sarnıçlar, variller, fıçılar, kutular ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel:Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar:
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated: Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, örme halatlar, bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmemiş):
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steelDemir veya çelikten dikenli teller; demir veya çelikten çit yapmada kullanılacak türde burulmuş çember veya yalınkat düz tel (dikenli olsun olmasın) ve gevşekçe burulmuş çift katlı teller
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron or steel: Demir veya çelik tellerden mensucat (sonsuz veya devamlı bantlar dahil), ızgara, ağ ve kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye:
Chain and parts thereof, of iron or steel:Demir veya çelikten zincirler ve aksamı:
Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steelDemir veya çelikten çapalar, filika demirleri ve bunların aksamları
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper: Demir veya çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, oluklu ve yivli çivi- ler (83.05 pozisyonundakiler hariç) ve benzeri eşya (başları diğer madde- lerden olsun olmasın fakat başları bakırdan olanlar hariç):
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel: Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya:
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included: Demir veya çelikten el ile kullanmaya mahsus dikiş iğneleri, örgü şişleri, çuvaldızlar, tığlar, işleme bızları ve benzeri eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan demir veya çelikten çengelli iğneler ve diğer iğneler:
Springs and leaves for springs, of iron or steel:Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları:
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel: Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları (merkezi ısıtmada yardımcı kazanlarla birlikte kullanılanlar dahil), barbeküler, mangallar, gaz ocakları, tabak ısıtmaya mahsus ocaklar ile ev işlerinde kullanılan elektrikli olmayan benzeri her türlü cihazlar ile bunların aksam ve parçaları:
Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot-air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motordriven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel: Demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan merkezi ısıtmaya mahsus radyatörler, aksam ve parçaları; demir veya çelikten ısıtması elektrikli olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya vantilatörü olan sıcak hava jeneratörleri ve distribütörleri (aynı zamanda soğuk hava veya kondisyo- ne hava verebilen distribütörler dahil) ve bunların aksam ve parçaları:
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel: Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel:Demir veya çelikten sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksam ve parçaları:
Other cast articles of iron or steel:Demir veya çelikten diğer dökme eşya:
Other articles of iron or steel:Demir veya çelikten diğer eşya: