Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 74 (Chapter 74)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refiningRafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
Refined copper and copper alloys, unwrought:Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
Copper waste and scrap:Bakır döküntü ve hurdaları:
Master alloys of copperBakırın ön alaşımları (kupro alyajlar):
Copper powders and flakes:Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
Copper bars, rods and profiles:Bakır çubuklar ve profiller:
Copper wire:Bakır teller:
Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm:Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) :
Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,15 mm: Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kar - tondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzeri- ne tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler:
Copper tubes and pipes:Bakırdan ince ve kalın borular:
Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves):Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) :
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated:Bakır tellerden ince ve kalın halatlar, kablolar, örme halatlar ve benzer- leri (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç):
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper: Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil) ve benzeri eşya:
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper: Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlat- ma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
Other articles of copper:Bakırdan diğer eşya: