Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 74 (Chapter 74)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Copper mattes; cement copper (precipitated copper)Bakır matları; çöktürülmüş bakır (tersip bakır)
Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refiningRafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine için bakır anotları
Refined copper and copper alloys, unwrought:Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham):
Copper waste and scrap:Bakır döküntü ve hurdaları:
Master alloys of copperBakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)
Copper powders and flakes:Bakır tozları ve bakırdan ince pullar:
Copper bars, rods and profiles:Bakır çubuklar ve profiller:
Copper wire:Bakır teller:
Copper plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,15 mm:Bakır saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler (kalınlıkları 0,15 mm. yi geçenler) :
Copper foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,15 mm:Bakırdan ince yaprak ve şeritler (baskılı veya baskısız ve kağıttan, kartondan , plastik maddelerden veya benzeri maddelerden mesnetler üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) kalınlıkları (mesnetleri hariç) 0,15 mm. yi geçmeyenler:
Copper tubes and pipes:Bakırdan ince ve kalın borular:
Copper tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves):Bakırdan ince ve kalın boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi) :
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulatedBakır tellerden ince ve kalın halatlar, kablolar, örme halatlar ve benzer- leri (elektrik için izole edilmiş olanlar hariç)
Nails, tacks, drawing pins, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of copper or of iron or steel with heads of copper; screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotter pins, washers (including spring washers) and similar articles, of copper:Bakırdan veya başları bakırdan ve gövdeleri demir ve çelikten küçük ve büyük çiviler, pünezler, yivli çiviler ve benzerleri (83.05 pozisyonuna girenler hariç) ; bakırdan civata ve somunlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondela dahil) ve benzeri eşya:
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of copper; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of copper; sanitary ware and parts thereof, of copper:Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlat- ma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
Other articles of copper:Bakırdan diğer eşya: