Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 75 (Chapter 75)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy:Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri:
Unwrought nickel:İşlenmemiş nikel:
Nickel waste and scrap:Nikel döküntü ve hurdaları:
Nickel powders and flakesNikel tozu ve nikelden ince pullar
Nickel bars, rods, profiles and wire:Nikelden çubuklar, profiller ve teller:
Nickel plates, sheets, strip and foil:Nikelden saclar, levhalar, şeritler ve yapraklar:
Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves): Nikelden ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve manşonlar gibi):
Other articles of nickel:Nikelden diğer eşya: