Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 76 (Chapter 76)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Unwrought aluminium:İşlenmemiş aluminyum:
Aluminium waste and scrap:Aluminyum döküntü ve hurdaları:
Aluminium powders and flakes:Aluminyum tozları ve ince pullar:
Aluminium bars, rods and profiles:Aluminyumdan çubuklar ve profiller:
Aluminium wire:Aluminyum teller:
Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm:Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler):
Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2 mm: Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler):
Aluminium tubes and pipes:Aluminyumdan ince ve kalın borular:
Aluminium tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves)Aluminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)
Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, doors and windows and their frames and thresholds for doors, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures: Aluminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış aluminyum saclar, çubuklar,profiller, borular ve benzerleri) :
Aluminium reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 litres, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipmentHer türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın):
Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers (including rigid or collapsible tubular containers), for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity not exceeding 300 litres, whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment: Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan aluminyum depolar, fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar (tüp şeklinde sert veya esnek kaplar dahil) (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) :
Aluminium containers for compressed or liquefied gasSıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için aluminyum kaplar
Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated: Aluminyum tellerden ince ve kalın halatlar, kablolar, örme halatlar ve benzerleri (elektrik için izole edilmemiş olanlar):
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of aluminium; sanitary ware and parts thereof, of aluminium: Aluminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; aluminyumdan sün- gerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri:
Other articles of aluminium:Aluminyumdan diğer eşya: