Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 78 (Chapter 78)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Unwrought lead:İşlenmemiş kurşun:
Lead waste and scrapKurşun döküntü ve hurdaları
Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes:Kurşun saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler; kurşun tozları ve ince pullar:
Other articles of lead:Kurşundan diğer eşya: