Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 79 (Chapter 79)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Unwrought zinc:İşlenmemiş çinko:
Zinc waste and scrapÇinko döküntü ve hurdaları
Zinc dust, powders and flakes:Çinkodan ince tozlar, tozlar ve ince pullar:
Zinc bars, rods, profiles and wireÇinko çubuklar, profiller ve teller:
Zinc plates, sheets, strip and foilÇinko saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler:
Other articles of zinc:Çinkodan diğer eşya