Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 80 (Chapter 80)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Unwrought tin:İşlenmemiş kalay:
Tin waste and scrapKalay döküntü ve hurdaları
Tin bars, rods, profiles and wireKalaydan çubuklar, profiller ve teller
Other articles of tin:Kalaydan diğer eşya