Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 81 (Chapter 81)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Tungsten (wolfram) and articles thereof, including waste and scrap:Tungsten (volfram) ve tungstenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Molybdenum and articles thereof, including waste and scrap:Molibden ve molibdenden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Tantalum and articles thereof, including waste and scrap:Tantal ve tantaldan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
Magnesium and articles thereof, including waste and scrap:Magnezyum ve magnezyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy; cobalt and articles thereof, including waste and scrap: Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri; kobalt ve kobalttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
Bismuth and articles thereof, including waste and scrap:Bizmut ve bizmuttan eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
Cadmium and articles thereof, including waste and scrap:Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Titanium and articles thereof, including waste and scrap:Titanyum ve titanyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Zirconium and articles thereof, including waste and scrap:Zirkonyum ve zirkonyumdan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Antimony and articles thereof, including waste and scrap:Antimon ve antimondan eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Manganese and articles thereof, including waste and scrap:Manganez ve manganezden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) :
Beryllium, chromium, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles of these metals, including waste and scrap: Berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galliyum, hafniyum (selti- yum), indiyum, niobyum (kolombiyum), renyum ve talyum ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil):
Cermets and articles thereof, including waste and scrap:Sermet ve sermetten eşya (döküntü ve hurdalar dahil):