Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 87 (Chapter 87)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Tractors (other than tractors of heading 8709):Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç):
Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver:10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şöför dahil) motorlu taşıtlar:
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons (other than those of heading 8702), including station wagons and racing cars: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil):
Motor vehicles for the transport of goods:Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar:
Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units): Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları,vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme- ye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar):
Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705:87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler:
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 8701 to 8705:87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri (şoför mahalleri dahil):
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705:87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles: Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendin- den hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları:
Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehiclesTanklar ve diğer zırhlı savaş taşıtları (motorlu) (silahla donatılmış olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları
Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars; side-cars: Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler:
Bicycles and other cycles (including delivery tricycles), not motorised:Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlek- liler dahil):
Carriages for disabled persons, whether or not motorised or otherwise mechanically propelled: Engelliler için tekerlekli koltuklar ve diğer taşıtlar (motoru veya hare- ket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
Parts and accessories of vehicles of headings 8711 to 8713:87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı:
Baby carriages and parts thereof:Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve bunların aksam ve parcaları:
Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof: Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları: