Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 88 (Chapter 88)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Balloons and dirigibles; gliders, hang gliders and other non-powered aircraft:Balonlar ve hava gemileri; planörler, delta kanatlı planörler ve motorsuz diğer hava taşıtları:
Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles: Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydu- lar dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları:
Parts of goods of heading 8801 or 8802:88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının aksam ve parça- ları:
Parachutes (including dirigible parachutes and paragliders) and rotochutes; parts thereof and accessories theretoParaşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto- şütler; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying trainers; parts of the foregoing articles: Hava taşıtlarını fırlatma cihaz ve tertibatı ve hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatı ve benzeri cihaz ve tertibat; yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazlar; bunların aksam ve parçaları: