Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 89 (Chapter 89)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods: Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler:
Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products: Balıkçı gemileri; balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemileri ve diğer gemiler:
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes:Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar:
Tugs and pusher craft:Römorkörler ve itici gemiler:
Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms: Fener gemileri, yangın söndürme gemileri,tarak gemileri, yüzer vinçler ve esas görevine göre sefer hizmetleri ikinci derecede olan diğer gemiler; yüzer havuzlar; yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformları:
Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats:Diğer gemiler (savaş gemileri ve kurtarma gemileri dahil, kürekli olanlar hariç) :
Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landing stages, buoys and beacons): Diğer yüzer araçlar (sallar,tanklar, coffer -damlar, yükleme, boşaltma platformları, şamandıralar ve işaret kuleleri gibi):
Vessels and other floating structures for breaking up (1)Sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar