Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 91 (Chapter 91)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal: Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar) :
Wristwatches, pocket-watches and other watches, including stopwatches, other than those of heading 9101: Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) :
Clocks with watch movements, excluding clocks of heading 9104:Saat makinalı duvar saatleri ve çalar saatler( 91.04 pozisyonundaki saatler hariç ):
Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vesselsMotorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, gemilerin veya diğer nakil vasıtaIarının alet tablolarına mahsus saatler ve benzerleri:
Other clocks:Diğer saatler:
Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders): Saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve zaman sayaçları (devam kaydeden cihazlar, tarih ve saat kayde- dici cihazlar gibi) :
Time switches, with clock or watch movement or with synchronous motorBelirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makinalı veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)
Watch movements, complete and assembled:Cep veya kol saati makinaları (tamamlanmış veya birleştirilmiş) :
Clock movements, complete and assembled:Diğer saat makinaları (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saatleri hariç) :
Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements: Tamamlanmış saat makinaları (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş) (şablonlar); tamamlanmamış saat makinaları (birleş- tirilmiş); saat makinalarının taslakları:
Watch cases and parts thereof:91.01 ve 91.02 Pozisyonlarındaki saatlerin zarfları ve bunların aksam ve parçaları:
Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof: Masa ve duvar saatlerinin zarfları ve bu fasıldaki eşyaya ait benzeri zarflar ve bunların aksam ve parçaları:
Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof:Saat kayışları ve bunların aksam ve parçaları:
Other clock or watch parts:Diğer saat aksamı :