Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 92 (Chapter 92)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed instruments: Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler:
Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps):Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi) :
Other wind musical instruments (for example, clarinets, trumpets, bagpipes):Nefesli diğer müzik aletleri ( klarnetler, trompetler, gaydalar, tu- lumlar gibi) :
Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kas - tanyetler, marakkalar gibi)
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions): Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar, gitarlar, akordeonlar gibi) :
Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments: Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, makinalı öten kuşlar, müzikli testereler ve bu fasılın herhangi bir pozisyonunda belirtil- meyen veya yer almayan diğer müzik aletleri; av hayvanlarını ve kuşları çağırmaya mahsus her tür düdük ve aletler; düdükler, çağ - rı boruları ve diğer çağrı veya ağızla işaret verme aletleri:
Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds: Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için mekanizmalar) ve aksesuarı (örneğin; mekanik olarak çalınan kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar: