Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 92 (Chapter 92)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pianos, including automatic pianos; harpsichords and other keyboard stringed instruments:Piyanolar (otomatik olsun olmasın); klavsenler ve klavyeli diğer telli aletler:
Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps):Telli diğer müzik aletleri (gitar, keman, harb gibi) :
Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs:Nefesli müzik aletleri (klavyeli orglar, akordeonlar, klarnetler, trompetler, gaydalar, tulumlar gibi) (orkestriyonlar, laternalar hariç)
Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maracas)Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kas - tanyetler, marakkalar gibi)
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions):Sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği müzik aletleri (orglar, gitarlar, akordeonlar gibi) :
Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments:Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, makinalı öten kuşlar, müzikli testereler ve bu fasılın herhangi bir pozisyonunda belirtil- meyen veya yer almayan diğer müzik aletleri; av hayvanlarını ve kuşları çağırmaya mahsus her tür düdük ve aletler; düdükler, çağrı boruları ve diğer çağrı veya ağızla işaret verme aletleri:
Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds:Müzik aletlerinin aksam ve parçaları (örneğin; müzik kutuları için mekanizmalar) ve aksesuarı (örneğin; mekanik olarak çalınan kardlar, diskler ve rulolar); her tür metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar: