Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 93 (Chapter 93)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading 9307:Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
Revolvers and pistols, other than those of heading 9303 or 9304Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç):
Other firearms and similar devices which operate by the firing of an explosive charge (for example, sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very pistols and other devices designed to project only signal flares, pistols and revolvers for firing blank ammunition, captive-bolt humane killers, line-throwing guns): Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban- ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol- verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi):
Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading 9307Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
Parts and accessories of articles of headings 9301 to 9304:93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları:
Bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles and similar munitions of war and parts thereof; cartridges and other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads: Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek- ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala - rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):
Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof and scabbards and sheaths thereforKılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları