Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 94 (Chapter 94)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof: Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları:
Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables, hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers' chairs and similar chairs, having rotating as well as both reclining and elevating movements; parts of the foregoing articles:Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masaları, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişci koltukları), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları:
Other furniture and parts thereof:Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları:
Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered: Somyalar, yaylı veya içleri herhangi bir maddeyle doldurulmuş veya teçhiz edilmiş yatak eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorgan- lar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (göze- nekli kauçuk veya gözenekli plastik maddelerden olanlar dahil) (kaplanmış olsun olmasın):
Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlat- ma cihazları (projektörler ve sahne projektörleri dahil) ve bunların aksam ve parçaları; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan sabit bir ışık kaynağına sahip reklam lambaları, ışıklı isim tabelaları ve benzer eşya ve bu eşyanın aksam ve parçaları:
Prefabricated buildings:Prefabrik yapıIar: