Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 95 (Chapter 95)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; reduced-size (scale) models and similar recreational models, working or not; puzzles of all kinds:Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar;oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller( hareketli olsun olmasın );her türlü bilmeceler (puzzle):
Articles for funfair, table or parlour games, including pintables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipment: Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar dahil salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları:
Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes: Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil):
Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including table-tennis) or outdoor games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools: Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kültür fizik, jimnastik, atletizm ve diğer sporlara (masa tenisi dahil) veya açık hava oyunlarına mahsus eşya ve malzeme; yüzme ha - vuzları ve küçük oyun havuzları:
Fishing rods, fish-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butterfly nets and similar nets; decoy 'birds'(other than those of heading 9208 or 9705) and similar hunting or shooting requisites:Oltayla balık avlamaya mahsus olta kamışları, olta iğneleri ve diğer balık takımları; balık yakalamaya mahsus el kepçeleri, kelebek ağları ve benzeri diğer ağlar; kuş avcılığına mahsus yapma kuşlar (92.08 veya 97.05 pozisyonundakiler hariç) ve benze- ri avcılık ve atıcılık levazımatı:
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling circuses and travelling menageries; travelling theatres: Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar