Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 96 (Chapter 96)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Worked ivory, bone, tortoiseshell, horn, antlers, coral, mother-of-pearl and other animal carving material, and articles of these materials (including articles obtained by moulding): İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler- den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):
Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatinİşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler- den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:
Brooms, brushes (including brushes constituting parts of machines, appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for broom or brush making; paint pads and rollers; squeegees (other than roller squeegees): Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç) paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya yastık ve ruloları; kauçuk veya benzeri yumuşak maddelerden mamul silecekler (rulo halinde olanlar hariç):
Hand sieves and hand riddlesEI kalburları, elekleri
Travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaningİnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımları:
Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press studs, button moulds and other parts of these articles; button blanks: Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları:
Slide fasteners and parts thereof:Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksamı:
Ballpoint pens; felt-tipped and other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) of the foregoing articles, other than those of heading 9609: Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
Pencils (other than pencils of heading 9608), crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalks and tailors' chalks:Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:
Slates and boards, with writing or drawing surfaces, whether or not framedKayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın)
Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticksElle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam- gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya mahsus cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar
Typewriter or similar ribbons, inked or otherwise prepared for giving impressions, whether or not on spools or in cartridges; ink-pads, whether or not inked, with or without boxes: Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz) :
Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks: Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri hariç) :
Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof: Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları:
Combs, hair-slides and the like; hairpins, curling pins, curling grips, hair-curlers and the like, other than those of heading 8516, and parts thereof: Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:
Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powderpuffs and pads for the application of cosmetics or toilet preparations: Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar:
Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners: Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):
Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays used for shop window dressingTerzi mankenleri, diğer manken benzerleri; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar