Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 97 (Chapter 97)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 4906 and other than hand-painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques: Tamamen elle yapılmış tablo ve resimler (49.06 pozisyonundaki resimler ve elle dekore edilmiş fabrikada imal edilen eşya hariç); kolajlar (yapıştırma resimler) ve benzeri dekoratif panolar:
Original engravings, prints and lithographsOrijinal gravürler, estamplar ve litoğrafyalar
Original sculptures and statuary, in any materialHeykel veya yontu sanatının orijinal eserleri (yapıldığı madde ne olursa olsun)
Postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading 4907Kullanılmış veya kullanılmamış posta pulları, damga ve 'harç pulları, matbu posta pulu veya posta pulu yerine geçen damga taşıyan zarflar ve benzerleri (4907 pozisyonunda yer alanlar hariç)
Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interestZooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler
Antiques of an age exceeding 100 yearsEskiliği yüzyılı aşan antika eşya