Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Tebliğler

TebliğlerTarihÜcret
1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2019/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
2 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2019/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
3 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2019/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
4 Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Agriculture and Forestry(Product Safety and Inspection: No: 2019/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
5 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2019/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
6 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2019/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
7 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2019/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
8 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2019/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
9 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2019/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
10 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2019/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
11 Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)
Communiqué on Import Controls for Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2019/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
12 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13) 30.12.2018 ? Teklif iste
13 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2019/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
14 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2019/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
15 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2019/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
16 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 30.12.2018 ? Teklif iste
17 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2019/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
18 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2019/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
19 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2019/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
20 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25)
Communiqué on Import Inspection of Parts of Vehicle (Product Safety and Inspection: 2019/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2018 ? Teklif iste
21 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2019/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
22 Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)
Communiqué on Imports of War Weapons and Parts Thereof (Import: 2019/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
23 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2019/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
24 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2019/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
25 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import: 2019/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
26 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2019/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
27 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2019/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
28 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)
Communiqué on imports of civil air crafts (Import: 2019/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
29 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2019/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
30 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2019/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
31 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2019/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
32 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2019/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
33 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2019/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
34 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2019/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
35 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile, Apparel and Leather Products (Import: 2019/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
36 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2019/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
37 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2019/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
38 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2019/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
39 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ
Communiqué regarding the Application of Collection of Additional Financial Obligation Charge for Certain Products which was put into effect with 2017/10926 numbered Cabinet Decree
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.05.2018 ? Teklif iste
40 Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22) 17.02.2018 ? Teklif iste
41 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2018/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.02.2018 ? Teklif iste
42 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)
Import Communiqué (Import: 2018/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2017 ? Teklif iste
43 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
Communiqué on Principles and Procedures regarding the application of Additional Customs Duties on Import (Import: 2017/4 )
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
44 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2018/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
45 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2018/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
46 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
47 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2018/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
48 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2018/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
49 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
50 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
51 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2018/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
52 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2018/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
53 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2018/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
54 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2018/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
55 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2018/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
56 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)
Communiqué on Announcing New Amounts of Administrative Fines Provided in 4703 numbered Law on the Preparation and Implementation of Technical Legislation on Products (Product Safety and Inspection: 2018/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
57 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2018/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
58 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2018/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
59 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2018/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
60 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2018/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
61 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2018/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
62 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2018/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
63 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2018/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
64 İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)
Import Communiqué (Import: 2017/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2016 ? Teklif iste
65 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2017/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
66 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2017/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
67 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
68 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
69 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2017/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
70 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
71 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
72 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2017/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
73 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2017/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
74 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2017/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
75 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2017/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
76 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2017/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
77 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) 30.12.2016 ? Teklif iste
78 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2017/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
79 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2017/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
80 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2017/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
81 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2017/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
82 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18) 30.12.2016 ? Teklif iste
83 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2017/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
84 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
85 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2017/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
86 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2017/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
87 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
88 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2016/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.04.2016 ? Teklif iste
89 İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)
Import Communiqué (Import: 2016/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
90 İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1) Bazı Bölümleri 31.12.2015 ? Teklif iste
91 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2016/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
92 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2016/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
93 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
94 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2016/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
95 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2016/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
96 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
97 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
98 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2016/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
99 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2016/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
100 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2016/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
101 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2016/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
102 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2016/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
103 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/13) 31.12.2015 ? Teklif iste
104 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2016/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
105 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2016/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
106 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2016/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
107 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2016/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
108 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2016/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
109 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2016/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
110 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2016/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
111 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2016/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
112 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2016/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
113 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
114 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30) 16.07.2015 ? Teklif iste
115 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28) 14.07.2015 ? Teklif iste
116 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) 10.07.2015 ? Teklif iste
117 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
Communiqué on Imposing Surveillance Measure for Importation (No: 2015/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2015 ? Teklif iste
118 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) 27.06.2015 ? Teklif iste
119 İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) 23.06.2015 ? Teklif iste
120 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25) 20.06.2015 ? Teklif iste
121 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) 20.06.2015 ? Teklif iste
122 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21) 13.06.2015 ? Teklif iste
123 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22) 13.06.2015 ? Teklif iste
124 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.03.2015 ? Teklif iste
125 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 05.03.2015 ? Teklif iste
126 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.03.2015 ? Teklif iste
127 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.02.2015 ? Teklif iste
128 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı 14.02.2015 ? Teklif iste
129 Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)
Communiqué on Requirements for Control Certificate Approval on import of Bovine Animals, and Sheep and Goat kind of Animals (No: 2015/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.01.2015 ? Teklif iste
130 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Quota Application for the Importation of Certain Agricultural Products that originated from Iran Islam Republic
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.01.2015 ? Teklif iste
131 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Market Surveillance and Inspection Relating to Hazardous Chemical Content of Certain Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.01.2015 ? Teklif iste
132 İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1)
Import Communiqué (Import: 2015/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
133 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2015/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
134 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2015/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
135 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
136 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2015/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
137 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2015/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
138 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
139 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
140 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2015/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
141 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2015/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
142 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2015/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
143 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2015/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
144 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2015/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
145 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/13) 31.12.2014 ? Teklif iste
146 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2015/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
147 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2015/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
148 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2015/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
149 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2015/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
150 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2015/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
151 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2015/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
152 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2015/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
153 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2015/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
154 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2015/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
155 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
156 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39) 11.11.2014 ? Teklif iste
157 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Quota Application for the Importation of Ethylene glycol (Ethanediol)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
21.10.2014 ? Teklif iste
158 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33) 18.10.2014 ? Teklif iste
159 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) 16.10.2014 ? Teklif iste
160 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 26.09.2014 ? Teklif iste
161 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 26.09.2014 ? Teklif iste
162 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)
Communiqué for Customs (Customs affairs) (Serial No: 115)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.09.2014 ? Teklif iste
163 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 27.08.2014 ? Teklif iste
164 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5) 27.08.2014 ? Teklif iste
165 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 02.05.2014 ? Teklif iste
166 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 ? Teklif iste
167 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) 10.04.2014 ? Teklif iste
168 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 08.04.2014 ? Teklif iste
169 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2014/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
170 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2014/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
171 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2014/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
172 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2014/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
173 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import: 2014/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
174 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (Import: 2014/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
175 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2014/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
176 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8)
Communiqué on imports of civil air crafts (Import: 2014/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
177 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2014/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
178 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2014/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
179 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2014/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
180 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2014/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
181 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2014/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
182 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2014/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
183 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2014/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
184 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2014/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
185 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2014/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
186 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2014/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
187 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2014/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
188 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) 31.12.2013 ? Teklif iste
189 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2014/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
190 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2014/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
191 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
192 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2014/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
193 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2014/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
194 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
195 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
196 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2014/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
197 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2014/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
198 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2014/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
199 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2014/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
200 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2014/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
201 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13) 31.12.2013 ? Teklif iste
202 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2014/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
203 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2014/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
204 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2014/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
205 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2014/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
206 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2014/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
207 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2014/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
208 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2014/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
209 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2014/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
210 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2014/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
211 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 ? Teklif iste
212 Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Communiqué on Producing, Importation, Market Surveillance and Inspection, and Notification Principles for Pacifier, Feeder, Nursing Bottle, Sippy Cup, Sippy Cup Base and similar articles
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.10.2013 ? Teklif iste
213 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/37)
Communiqué Amending 2013/20 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.10.2013 ? Teklif iste
214 Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ 05.10.2013 ? Teklif iste
215 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/35)
Communiqué Amending 2013/20 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.09.2013 ? Teklif iste
216 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/30)
Communiqué Amending 2013/1 numbered Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2013/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.08.2013 ? Teklif iste
217 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/31)
Communiqué Amending 2013/9 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2013/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.08.2013 ? Teklif iste
218 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26) 25.06.2013 ? Teklif iste
219 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) 29.03.2013 ? Teklif iste
220 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/27)
Communiqué Amending 2013/6 numbered Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: No: 2013/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.03.2013 ? Teklif iste
221 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/26)
Communiqué Amending 2013/5 numbered Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2013/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.03.2013 ? Teklif iste
222 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2013 Yılı Listesi) 08.02.2013 ? Teklif iste
223 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)
Communiqué Amending 2013/21 numbered Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2013/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.02.2013 ? Teklif iste
224 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.2013 ? Teklif iste
225 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2013/80)
Communiqué for Allotment of Year 2013 Export Quota for Leeches used in Medicine (Hirudo Verbana) (No: 2013/80)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
226 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2013/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
227 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2013/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
228 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2013/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
229 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2013/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
230 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import:2013/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
231 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2013/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
232 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2013/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
233 Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/8)
Communiqué on imports of civil air crafts and products used in them (Import: 2013/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
234 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2013/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
235 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2013/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
236 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2013/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
237 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2013/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
238 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2013/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
239 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2013/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
240 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2013/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
241 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2013/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
242 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2013/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
243 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2013/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
244 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2013/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
245 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1) 31.12.2012 ? Teklif iste
246 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2013/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
247 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2013/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
248 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
249 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
250 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2013/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
251 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
252 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
253 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2013/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
254 CE İşareti Taşıyan Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2013/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
255 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2013/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
256 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2013/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
257 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13) 30.12.2012 ? Teklif iste
258 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2013/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
259 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2013/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
260 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2013/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
261 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2013/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
262 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2013/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
263 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
264 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2013/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
265 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2013/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
266 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 ? Teklif iste
267 Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2012/74)
Communiqué On Turkish Food Codex Meat And Meat Products (No: 2012/74)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.12.2012 ? Teklif iste
268 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2012/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.10.2012 ? Teklif iste
269 Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/28)
Communiqué Amending 2012/1 numbered Communiqué On Conformity Assessment on Import for Certain Products (Product Safety and Inspection: 2012/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.08.2012 ? Teklif iste
270 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/18) 03.08.2012 ? Teklif iste
271 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.07.2012 ? Teklif iste
272 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) 20.06.2012 ? Teklif iste
273 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) 15.06.2012 ? Teklif iste
274 Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Determination of Security Risks for Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.04.2012 ? Teklif iste
275 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9) 19.04.2012 ? Teklif iste
276 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 22.03.2012 ? Teklif iste
277 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/11 numbered Communiqué on Imports of Certain Explosive Substances, Fire Guns, Knives and Similar Articles
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.03.2012 ? Teklif iste
278 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat: 2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.03.2012 ? Teklif iste
279 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/24)
Communiqué Amending 2012/5 numbered Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2012/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.02.2012 ? Teklif iste
280 Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/8)
Communiqué on Documents required to be submitted for Control Certificate Approval on import of Animals other than Pure-Bred (No: 2012/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.01.2012 ? Teklif iste
281 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2012/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
282 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2012/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
283 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2012/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
284 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2012/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
285 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import:2012/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
286 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2012/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
287 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2012/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
288 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2012/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
289 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2012/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
290 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2012/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
291 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2012/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
292 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2012/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
293 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2012/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
294 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2012/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
295 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2012/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
296 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2012/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
297 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2012/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
298 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2012/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
299 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2012/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 ? Teklif iste
300 Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1)
Communiqué On Conformity Assessment on Import for Certain Products (Product Safety and Inspection: 2012/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
301 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2012/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
302 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
303 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2012/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
304 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)
Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2012/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
305 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
306 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
307 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2012/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
308 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2012/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
309 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/10)
Communiqué on Import Controls of Toys (Product Safety and Inspection: 2012/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
310 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11)
Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2012/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
311 Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/12)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2012/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
312 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/13)
Communiqué on Announcing New Amounts of Administrative Fines Provided in 4703 numbered Law Relating To The Preparation And Implementation Of The Technical Legislation On The Products (Product Safety and Inspection: 2012/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
313 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14)
Communiqué on Import Controls of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2012/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
314 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/15)
Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2012/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
315 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/16)
Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2012/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
316 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/17)
Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2012/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
317 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/18)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2012/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
318 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2012/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
319 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2012/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
320 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export for Certain Agricultural Products which are in the scope of the Certificate of Competence on Commercial Quality Inspection (Product Safety and Inspection: 2012/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
321 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 ? Teklif iste
322 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/52)
Communiqué amending 2011/3 numbered Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.12.2011 ? Teklif iste
323 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.10.2011 ? Teklif iste
324 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/51) 09.10.2011 ? Teklif iste
325 Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/50)
Communiqué on Using the Foreign Trade Data System for Import Controls of Toys (No: 2011/50)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.09.2011 ? Teklif iste
326 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 22) 27.09.2011 ? Teklif iste
327 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011-32/39) 13.09.2011 ? Teklif iste
328 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011/20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/40)
Communiqué Amending 2011/20 numbered on the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No:2011/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.08.2011 ? Teklif iste
329 Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair 2011/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/41)
Communiqué Amending 2011/4 numbered on the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2011/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.08.2011 ? Teklif iste
330 Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2011/12) 23.07.2011 ? Teklif iste
331 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2011 ? Teklif iste
332 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)
Communiqué Amending The Standardization Of Foreign Trade Communiqué On The Products That Are Subject To Conformity Assessment To Be Carried Out By Turkish Standards Institution (No: 2011/44)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2011 ? Teklif iste
333 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2011 ? Teklif iste
334 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8) 21.06.2011 ? Teklif iste
335 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair 2011/5 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/36)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2011/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.04.2011 ? Teklif iste
336 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Market Surveillance and Inspection Relating to Hazardous Chemical Content of Certain Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.04.2011 ? Teklif iste
337 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 83)
Communiqué for Customs (Customs affairs) (Serial No: 83)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.03.2011 ? Teklif iste
338 TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 890 Yemeklik Soya Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı Standartlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/28)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Unshelled Pistachio Nuts TS 1279, Edible Soya Bean Oil TS 890, Edible Cottonseed Oil TS 887, Edible Maize Oil TS 888 (No: 2011/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.03.2011 ? Teklif iste
339 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/29)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Using the Foreign Trade Data System for Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2011/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.03.2011 ? Teklif iste
340 TS 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar, TS 1193 Havuç, TS 1130 Ispanak, TS 542 İncir Ezmesi, TS 1132 Karpuz, TS 11306 Kivi, TS 541 Kuru İncir, TS 1049 Mahlep, TS 1222 Patates, TS 89 Salyangoz, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz, TS 1131 Sarımsak, TS 1205 Taze Biber ve TS 1194 Yeşil Salata ve Marul Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:2011/24)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Edible Sunflower seed Oil TS 886 and Amending the Following Standards: Artichoke TS 1133, Carrot TS 1193, Spinach TS 1130, Fig Paste TS 542, Water Melon TS 1132, Kiwi TS 11306, Dried Figs TS 541, Mahaleb TS 1049, Potato TS 1222, Edible Land Snails TS 89, Ribbed Celery and Celeriac TS 1206, Garlic TS 1131, Fresh Pepper TS 1205 and Lettuces and Romaine Lettuces TS 1194 (No: 2011/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.01.2011 ? Teklif iste
341 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 13.01.2011 ? Teklif iste
342 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2011/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
343 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: (2011/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
344 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2011/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
345 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (2011/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
346 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information - (Import:2011/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
347 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2011/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
348 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2011/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
349 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2011/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
350 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (import: 2011/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
351 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2011/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
352 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2011/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
353 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2011/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
354 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2011/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
355 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2011/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
356 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2011/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
357 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2011/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
358 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2011/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
359 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2011/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
360 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2011/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 ? Teklif iste
361 Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/20) 31.12.2010 ? Teklif iste
362 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/1)
Standardization Of Foreign Trade Communiqué On The Products That Are Subject To Conformity Assessment To Be Carried Out By Turkish Standards Institution (No: 2011/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
363 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2011/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
364 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2011/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
365 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2011/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
366 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2011/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
367 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2011/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
368 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2011/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
369 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2011/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
370 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2011/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
371 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2011/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
372 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12) 29.12.2010 ? Teklif iste
373 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2011/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
374 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2011/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
375 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2011/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
376 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2011/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
377 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2011/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
378 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2011/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
379 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2011/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 ? Teklif iste
380 Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/13)
Communiqué On Identification Of Model Year Of Motor Vehicles And Trailers (Communiqué No: Sgm-2010/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.12.2010 ? Teklif iste
381 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2010/20 numbered Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.11.2010 ? Teklif iste
382 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.11.2010 ? Teklif iste
383 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.10.2010 ? Teklif iste
384 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.09.2010 ? Teklif iste
385 Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/48)
Communiqué on Requirements Relating to Control Certificate Issuance for Importation of Bovine Animal Meats (No: 2010/48)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.09.2010 ? Teklif iste
386 TS 791 Kayısı Standardının Revizyonu ile TS 100 Elma, TS 792 Erik, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1073 Kavun, TS 1255 Patlıcan, TS 1275 Ceviz (Juglans Regia L.)- Kabuklu, TS 1280 Antepfıstığı- İç, TS 1917 İşlenmiş İç Fındık, TS 3074 Kabuklu Fındık, TS 3410 Çekirdekli Kuru Üzüm, Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/39)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Apricot Standard TS 791 and Amending the Following Standards: Apple TS 100, Plum TS 792, Green Beans TS 797, Fresh Beans TS 798, Melon TS 1073, Eggplant TS 797, Inshell walnut (Juglans regia L.) TS 1275, Pistachio Nuts Kernels TS 1280, Processed Hazelnut Kernels TS 1917, Unshelled Hazelnut TS 3074, Raisins-Seed Bearing TS 3410 (No: 2010/39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.09.2010 ? Teklif iste
387 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2010/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2010 ? Teklif iste
388 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/19) 21.07.2010 ? Teklif iste
389 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/21) 21.07.2010 ? Teklif iste
390 TS 141 Kuru Fasulye TS 142 Nohut TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS 795 Pırasa ve TS 1276 Ceviz (Juglans Regia L.)- İç Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2010/35
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Dry Beans TS 141, Chickpeas TS 142, Lentils (Whole and Decorticated) TS 143, Leeks TS 795, Walnut Kernels (Juglans regia L.) TS 1276 (No: 2010/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.07.2010 ? Teklif iste
391 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/37)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.07.2010 ? Teklif iste
392 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/36)
Communiqué amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2010/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2010 ? Teklif iste
393 İthalat: (2010/2) Sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué amending 2010/2 numbered Import Communiqué on imports of war weapons and parts thereof
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
01.07.2010 ? Teklif iste
394 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2010/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.05.2010 ? Teklif iste
395 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/33)
Communiqué amending Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2010/33)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.05.2010 ? Teklif iste
396 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/31)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.05.2010 ? Teklif iste
397 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ (No: 2010/34)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.05.2010 ? Teklif iste
398 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/27) 02.05.2010 ? Teklif iste
399 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/28)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.03.2010 ? Teklif iste
400 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/22)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2010 ? Teklif iste
401 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
Communiqué Amending Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2010/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2010 ? Teklif iste
402 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı İthalat Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2009 ? Teklif iste
403 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2010/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
404 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: (2010/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
405 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2010/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
406 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (2010/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
407 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information - (Import:2010/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
408 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2010/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
409 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2010/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
410 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2010/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
411 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (import: 2010/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
412 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2010/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
413 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2010/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
414 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2010/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
415 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2010/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
416 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2010/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
417 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2010/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
418 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2010/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
419 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2010/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
420 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2010/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
421 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2010/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
422 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (import: 2010/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
423 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
424 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2010/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
425 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2010/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
426 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2010/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
427 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
428 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2010/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
429 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2010/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
430 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2010/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
431 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2010/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
432 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2010/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
433 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2010/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
434 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2010/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
435 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/13) 31.12.2009 ? Teklif iste
436 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2010/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
437 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2010/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
438 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2010/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
439 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2010/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
440 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2010/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
441 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2010/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
442 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2010/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
443 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2010/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
444 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2009 ? Teklif iste
445 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/47)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/47)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.11.2009 ? Teklif iste
446 TS 1222 Patates Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/41)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending and Revising Potato Standard TS 1222 (No: 2009/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
447 TS 1280 İç Antep Fıstığı Standardı ve TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/42)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Standards Pistachio Nuts Kernels TS 1280 and Lentils (Whole and Decorticated) TS 143 (No: 2009/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
448 TS 141 Kuru Fasulye Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/45)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending and Revising Dry Beans Standard TS 141 (No: 2009/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
449 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2009/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.09.2009 ? Teklif iste
450 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/9) 09.08.2009 ? Teklif iste
451 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)
Communiqué on Technical Regulations regarding Diesel Types (Petroleum Products Serial No: 15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2009 ? Teklif iste
452 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)
Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.07.2009 ? Teklif iste
453 TS 1131 Sarmısak Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/40)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Garlic Standard TS 1131 (No: 2009/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.06.2009 ? Teklif iste
454 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/36)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.06.2009 ? Teklif iste
455 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Regulation on Environment Permissions and Licenses to be obtained pursuant to Law on Environment
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.04.2009 ? Teklif iste
456 TS 5269 Prina Yağı Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/26)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Olive Pomace-oil Standard TS 5269 (No: 2009/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.04.2009 ? Teklif iste
457 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2009/17 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/17 numbered Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.03.2009 ? Teklif iste
458 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/22)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2009/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 ? Teklif iste
459 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/28)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2009/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 ? Teklif iste
460 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/29)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2009/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 ? Teklif iste
461 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/30)
Communiqué amending the Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2009/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 ? Teklif iste
462 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/31)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2009/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 ? Teklif iste
463 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) 12.03.2009 ? Teklif iste
464 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2009/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.02.2009 ? Teklif iste
465 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1)
Communiqué for Foreign Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Foreign Trade: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2009 ? Teklif iste
466 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/21 numbered Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.01.2009 ? Teklif iste
467 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/72) 15.01.2009 ? Teklif iste
468 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2) 15.01.2009 ? Teklif iste
469 Mıknatıslı Oyuncakların Taşıması Gereken Sağlık ve Güvenlik Risklerini Gösterir Uyarıya Dair Tebliğ
Communiqué on Magnetic Toys to carry a mandatory warning label that points out the health and safety risks
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.01.2009 ? Teklif iste
470 Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2008/69)
Communiqué amending the Communiqué on Food Additives Other Than Colours and Sweeteners (No: 2008/69)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
471 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
472 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2009/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
473 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2009/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
474 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2009/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
475 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2009/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
476 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2009/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
477 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2009/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
478 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2009/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
479 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2009/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
480 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2009/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
481 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2009/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
482 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2009/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
483 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2009/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
484 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2009/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
485 Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2009/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
486 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2009/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
487 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2009/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
488 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2009/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
489 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2009/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
490 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (Import: 2009/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
491 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21)
Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports (import: 2009/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
492 2008/12 Sayılı Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2008 ? Teklif iste
493 2008/23 Sayılı Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2008 ? Teklif iste
494 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
495 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2009/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
496 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2009/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
497 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2009/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
498 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
499 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2009/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
500 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2009/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
501 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2009/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
502 "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2009/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
503 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2009/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
504 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2009/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
505 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2009/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
506 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Detergents (No: 2009/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
507 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2009/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
508 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2009/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
509 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2009/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
510 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2009/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
511 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2009/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
512 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2009/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
513 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2009/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
514 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2009 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1) 29.12.2008 ? Teklif iste
515 Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/27) 01.11.2008 ? Teklif iste
516 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/55)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2008/55)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.10.2008 ? Teklif iste
517 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/56)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/56)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.10.2008 ? Teklif iste
518 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)
Communiqué for Customs (Generalized System of Preferences) (Serial No: 1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
15.10.2008 ? Teklif iste
519 Revize Edilen TS 1275 Kabuklu Ceviz ve TS 1276 Ceviz İçi Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/53)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Inshell Walnut TS 1275 and Walnut Kernels TS 1276 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2008/53)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.10.2008 ? Teklif iste
520 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2008/45)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2008/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.09.2008 ? Teklif iste
521 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/52)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/52)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.09.2008 ? Teklif iste
522 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/46)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/46)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
21.08.2008 ? Teklif iste
523 Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (No: 2008/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.08.2008 ? Teklif iste
524 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/13 numbered Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.08.2008 ? Teklif iste
525 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/48) 04.07.2008 ? Teklif iste
526 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.06.2008 ? Teklif iste
527 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/35)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.06.2008 ? Teklif iste
528 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/36)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2008/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.06.2008 ? Teklif iste
529 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/20 numbered Import Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.05.2008 ? Teklif iste
530 TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç), TS 1131 Sarmısak, TS 1130 Ispanak, TS 1194 Yeşil Salata ve Marul, TS 793 Kiraz ve Vişne, TS 185 Çilek, TS 791 Kayısı, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz ve TS 142 Nohut Standardının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/37)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising the Following Standards: Lentils (Whole and Decorticated) TS 143, Garlic TS 1131, Spinach TS 1130, Lettuces and Romaine Lettuces TS 1194, Cherries and Sour Cherries TS 793, Strawberry TS 185, Apricot TS 791, Ribbed Celery and Celeriac TS 1206 and Chickpeas TS 142 (No: 2008/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.05.2008 ? Teklif iste
531 TS 797 Taze Fasulye, TS 1205 Taze Biber ve TS 1802 Muz Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/41)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Green Beans TS 797, Fresh Peppers TS 1205 and Banana TS 1802 (No: 2008/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.05.2008 ? Teklif iste
532 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/42)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.05.2008 ? Teklif iste
533 Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (No: 2008/22)
Turkish Food Codex Communiqué on Food Additives Other Than Colouring Agents and Sweeteners (No: 2008/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.05.2008 ? Teklif iste
534 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/25)
Communiqué on imports of fertilizers (import 2008/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.05.2008 ? Teklif iste
535 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/16)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.05.2008 ? Teklif iste
536 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No:2008/35)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.04.2008 ? Teklif iste
537 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/34)
Communiqué amending 2008/3 numbered Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2008/34)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.03.2008 ? Teklif iste
538 TS 1193 Havuç ve TS 1255 Patlıcan Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/32)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Carrot TS 1193 and Aubergines TS 1255 Standards, and Amending Artichokes TS 1133 Standard (No: 2008/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.03.2008 ? Teklif iste
539 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/28)
Communiqué amending the Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2008/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.02.2008 ? Teklif iste
540 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/29)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.02.2008 ? Teklif iste
541 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/17 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/17 numbered Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.02.2008 ? Teklif iste
542 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/21)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/2 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 ? Teklif iste
543 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/23)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/17 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 ? Teklif iste
544 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/24)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/15 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 ? Teklif iste
545 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2) 22.01.2008 ? Teklif iste
546 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/2) 11.01.2008 ? Teklif iste
547 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/20)
Communiqué on Increasing Penalty Fares Set out in the Article 12 of 4703 numbered Law Relating To The Preparation And Implementation Of The Technical Legislation On The Products (No: 2008/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
548 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2008/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
549 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2008/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
550 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2008/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
551 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2008/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
552 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2008/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
553 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2008/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
554 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2008/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
555 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2008/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
556 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2008/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
557 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2008/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
558 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2008/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
559 Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/12)
Communiqué on Importation of Solvent and Certain Petroleum Products (2008/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
560 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2008/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
561 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2008/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
562 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2008/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
563 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
564 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2008/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
565 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/18 )
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2008/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
566 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2008/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
567 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (Import: 2008/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
568 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/21)
Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports (import: 2008/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
569 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/22)
Communiqué for the Importation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Import: 2008/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
570 Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/23)
Communiqué on Registration of Clothing of Leather and Fur Imports (Import: 2008/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
571 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/24)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2008/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
572 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2008/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
573 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2008/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
574 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2008/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
575 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2008/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
576 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
577 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2008/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
578 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2008/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
579 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2008/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
580 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2008/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
581 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2008/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
582 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2008/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
583 Kozmetik Ürünlerin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2008/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
584 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Detergents (No: 2008/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
585 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2008/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
586 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2008/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
587 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
588 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2008/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
589 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2008/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
590 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1) 29.12.2007 ? Teklif iste
591 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 39)
Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.09.2007 ? Teklif iste
592 Revize Edilen TS 1075 Baş Lahana Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/49)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standard Cabbages TS 1075 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2007/49)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.08.2007 ? Teklif iste
593 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)
Communiqué amending 2006/3 numbered Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2007 ? Teklif iste
594 Revize EdilenTS 1074 Karnabahar Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/44)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standard Cauliflowers TS 1074 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2007/44)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.07.2007 ? Teklif iste
595 Revize Edilen TS 42 Şeftali, TS 1133 Enginar, TS 1205 Taze Biber Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/40)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Peach TS 42, Pear TS 184, Artichoke TS 1133, Fresh Peppers TS 1205 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2007/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.06.2007 ? Teklif iste
596 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2007/12142 01.06.2007 ? Teklif iste
597 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Mikotoksinlerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2007/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.04.2007 ? Teklif iste
598 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2007/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.04.2007 ? Teklif iste
599 Revize Edilen TS34 Turunçgiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS1898 Yazlık Kabak Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/34)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Citrus Fruits TS 34, Pear TS 184, Plum TS 792, Melon TS 1073, Water Melon TS 1132 and Courgettes TS 1898 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2007/34)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.04.2007 ? Teklif iste
600 İthalat: (2007/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué amending 2007/20 numbered Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.04.2007 ? Teklif iste
601 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) 01.04.2007 ? Teklif iste
602 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2007/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.03.2007 ? Teklif iste
603 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/16) 10.03.2007 ? Teklif iste
604 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/24)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2007/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.01.2007 ? Teklif iste
605 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/20)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.01.2007 ? Teklif iste
606 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/21)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.01.2007 ? Teklif iste
607 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
608 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2007/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
609 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2007/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
610 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2007/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
611 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2007/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
612 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2007/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
613 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2007/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
614 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2007/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
615 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2007/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
616 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2007/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
617 Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/12)
Communiqué on Importation of Solvent and Certain Petroleum Products (2007/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
618 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2007/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
619 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2007/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
620 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2007/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
621 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2007/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
622 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2007/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
623 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (import: 2007/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
624 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/1)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
625 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/2)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
626 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3)
Communiqué for Wastes that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
627 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/4)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
628 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/5)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
629 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6)
Communiqué for Chemicals that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
630 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/7)
Communiqué for Fuels that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
631 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2007/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
632 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Disposed Battery and Accumulator Control for Importation (No: 2007/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
633 Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Toys for Importation (No: 2007/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
634 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Personal Protective Equipments for Importation (No: 2007/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
635 Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/12)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/12 on Determining the Notification Principles for Cosmetic products.
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
636 Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/13)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/13 on Determining the Notification Principles for Detergents
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
637 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/14)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/14 on Regulating the surveillance of importation of Construction Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
638 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) 20.12.2006 ? Teklif iste
639 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)
Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2006/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.12.2006 ? Teklif iste
640 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2006/10921
Decree No 2006/10921, Concerning Government Subsidies for Investments
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.10.2006 ? Teklif iste
641 Revize Edilen TS 795 Pırasa, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1253 Hıyar, TS-886 Yemeklik Ayçiçek Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı ve TS 890 Yemeklik Soya Yağı Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/33)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Leek TS 795, Green Beans TS 797, Fresh Peas TS 798, Cucumbers TS 1253, Edible Sunflower seed Oil TS 886, Edible Cottonseed Oil TS 887, Edible Maize Oil TS 888 and Edible Soya Bean Oil TS 890 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2006/33)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.06.2006 ? Teklif iste
642 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/22) 18.06.2006 ? Teklif iste
643 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7) 06.06.2006 ? Teklif iste
644 Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/20)
Communiqué Amending Certain Provisions of Revised Raisins Seedless Standard TS 3411 (No: 2006/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.03.2006 ? Teklif iste
645 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması Ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending the 31 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Packaging Materials Which Contact With Foodstuffs and the Control Procedures
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.03.2006 ? Teklif iste
646 Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Allocation Application for the Importation of Certain Agricultural Products Originate from Kingdom of Morocco
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.01.2006 ? Teklif iste
647 Revize Edilen TS 2410 Kültür Mantarları - Taze Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/41)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Cultivated mushrooms - Fresh Standard TS 2410 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.01.2006 ? Teklif iste
648 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2005/49)
Turkish Food Codex Communiqué on Honey (No: 2005/49)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.12.2005 ? Teklif iste
649 TS 4026 Türk Tiftikleri, TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 1280 İç Antep Fıstığı ve TS 1016 Palamut ve Palamut Tırnakları Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/37)
Communiqué on Putting into Effect of Turkish Mohair Standard TS 4026, Unshelled Pistachio Nuts TS 1279, Pistachio Nuts Kernels TS 1280 and Valonia Acorn and Acorn Cups TS 1016 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2005/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.11.2005 ? Teklif iste
650 Revize Edilen TS 5269 Prina Yağı Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/27)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Olive Pomace-oil Standard TS 5269 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2005 ? Teklif iste
651 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) 27.07.2005 ? Teklif iste
652 Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/19)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Raisins Seedless Standard TS 3411 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.06.2005 ? Teklif iste
653 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 06.01.2005 ? Teklif iste
654 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/7)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2005/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2004 ? Teklif iste
655 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14 ) 04.10.2004 ? Teklif iste
656 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)
Communiqué on Imposing Surveillance Measure for Importation (No: 2004/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.07.2004 ? Teklif iste
657 Revize Edilen TS 101 Sofralık Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/32)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Table Grapes Standard TS 101 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2004/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.06.2004 ? Teklif iste
658 Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve TS 342 Yemeklik Zeytinyağı-Muayene ve Deney Yöntemleri Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/30)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Edible Olive Oil Standard TS 341 and Methods of Analysis for Edible Olive Oils Standard TS 342 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2004/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.06.2004 ? Teklif iste
659 Revize Edilen TS 794 Domates Standartının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Tomato Standard TS 794 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2004/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.03.2004 ? Teklif iste
660 CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/9)
Communiqué for the Importation of the Goods required to bear CE Mark (Standardization for Foreign Trade: No-2004/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.02.2004 ? Teklif iste
661 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12) 02.12.2003 ? Teklif iste
662 Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2003-8)
Communiqué on Formation and Duties of Machinery Technical Committee (No: SGM/2003-8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.09.2003 ? Teklif iste
663 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 31)
Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Packaging Materials Which Contact With Foodstuffs and the Control Procedures (No: 31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
01.09.2003 ? Teklif iste
664 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3)
Communiqué Concerning the Principles of Procedures for the Establishment and Amendments in Articles of Associations of Joint Stock Companies and Limited Liability
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.07.2003 ? Teklif iste
665 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3)
Communiqué for Customs (Free Movement of Goods Regime) (Serial No: 3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.04.2003 ? Teklif iste
666 TS 4953 Nar Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Revision of the Pomegranate Standard TS 4953 (No: 2003/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.03.2003 ? Teklif iste
667 Yeni Sıcak Su Kazanları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No : ÖSG/2003-9)
Communiqué For The Appointment Of Conformity Assessment Bodies In Accordance To The New Hot Water Boilers Regulation (No : OSG/2003-9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.02.2003 ? Teklif iste
668 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No:2003/4)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2003/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.02.2003 ? Teklif iste
669 Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2002/19)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Unshelled Kernels Standard TS/3074 and Hazelnut Kernels Standard TS/3075 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2002/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.07.2002 ? Teklif iste
670 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/25)
Turkish Food Codex The Communique for Methods of Sampling and Analysis for the Official Inspections of Certain Contaminants in Foodstuff (Communique No: 2002/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.03.2002 ? Teklif iste
671 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No:2002/4)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2002/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.01.2002 ? Teklif iste
672 Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ (Akreditasyon : 2001/6) 25.11.2001 ? Teklif iste
673 TS 1072 Kestane Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Revision of the Chestnut Standard TS 1072 (No: 2001/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.06.2001 ? Teklif iste
674 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2000/39)
Turkish Food Codex Communiqué on Honey (No: 2000/39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.10.2000 ? Teklif iste
675 Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (No: 2000/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.02.2000 ? Teklif iste
676 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Karara İlişkin Tebliğ (91-32/5)
Communiqué regarding Decree No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency (91-32/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.06.1991 ? Teklif iste
677 TS 198 V- Kayışları Standardı 01.01.1900 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.