Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Tebliğler

TebliğlerTarihÜcret
1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) 30.12.2018 ? Teklif iste
2 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) 30.12.2018 ? Teklif iste
3 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) 30.12.2018 ? Teklif iste
4 Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/5) 30.12.2018 ? Teklif iste
5 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) 30.12.2018 ? Teklif iste
6 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) 30.12.2018 ? Teklif iste
7 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8) 30.12.2018 ? Teklif iste
8 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) 30.12.2018 ? Teklif iste
9 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10) 30.12.2018 ? Teklif iste
10 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11) 30.12.2018 ? Teklif iste
11 Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) 30.12.2018 ? Teklif iste
12 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13) 30.12.2018 ? Teklif iste
13 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) 30.12.2018 ? Teklif iste
14 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) 30.12.2018 ? Teklif iste
15 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16) 30.12.2018 ? Teklif iste
16 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 30.12.2018 ? Teklif iste
17 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) 30.12.2018 ? Teklif iste
18 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21) 30.12.2018 ? Teklif iste
19 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) 30.12.2018 ? Teklif iste
20 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) 30.12.2018 ? Teklif iste
21 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1) 29.12.2018 ? Teklif iste
22 Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2) 29.12.2018 ? Teklif iste
23 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3) 29.12.2018 ? Teklif iste
24 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4) 29.12.2018 ? Teklif iste
25 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5) 29.12.2018 ? Teklif iste
26 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6) 29.12.2018 ? Teklif iste
27 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7) 29.12.2018 ? Teklif iste
28 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8) 29.12.2018 ? Teklif iste
29 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) 29.12.2018 ? Teklif iste
30 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10) 29.12.2018 ? Teklif iste
31 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11) 29.12.2018 ? Teklif iste
32 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12) 29.12.2018 ? Teklif iste
33 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13) 29.12.2018 ? Teklif iste
34 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) 29.12.2018 ? Teklif iste
35 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15) 29.12.2018 550 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
36 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16) 29.12.2018 ? Teklif iste
37 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17) 29.12.2018 ? Teklif iste
38 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18) 29.12.2018 ? Teklif iste
39 2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ
Communiqué regarding the Application of Collection of Additional Financial Obligation Charge for Certain Products which was put into effect with 2017/10926 numbered Cabinet Decree
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.05.2018 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
40 Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22) 17.02.2018 ? Teklif iste
41 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/19) 16.02.2018 ? Teklif iste
42 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)
Import Communiqué (Import: 2018/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2017 ? Teklif iste
43 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)
Communiqué on Principles and Procedures regarding the application of Additional Customs Duties on Import (Import: 2017/4 )
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
44 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2018/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 700 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
45 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2018/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
46 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 900 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
47 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2018/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
48 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2018/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
49 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
50 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2018/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
51 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2018/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
52 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2018/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 850 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
53 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2018/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
54 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2018/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
55 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2018/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
56 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)
Communiqué on Announcing New Amounts of Administrative Fines Provided in 4703 numbered Law on the Preparation and Implementation of Technical Legislation on Products (Product Safety and Inspection: 2018/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
57 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2018/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
58 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2018/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
59 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2018/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
60 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2018/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
61 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2018/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
62 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2018/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
63 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2018/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2017 ? Teklif iste
64 İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1)
Import Communiqué (Import: 2017/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2016 ? Teklif iste
65 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2017/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
66 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2017/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
67 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
68 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
69 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2017/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 700 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
70 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
71 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
72 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2017/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
73 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2017/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 800 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
74 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2017/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
75 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2017/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
76 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2017/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
77 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) 30.12.2016 ? Teklif iste
78 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2017/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
79 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2017/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
80 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2017/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 230 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
81 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2017/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
82 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18) 30.12.2016 ? Teklif iste
83 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2017/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
84 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
85 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2017/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
86 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22) 30.12.2016 ? Teklif iste
87 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
88 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2016/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.04.2016 260 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
89 İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1)
Import Communiqué (Import: 2016/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
90 İthalat Tebliği (İthalat: 2016/1) Bazı Bölümleri 31.12.2015 3400 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
91 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2016/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 330 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
92 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2016/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
93 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
94 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2016/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
95 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2016/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 550 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
96 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 275 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
97 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
98 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2016/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
99 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2016/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
100 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2016/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
101 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2016/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
102 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2016/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
103 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/13) 31.12.2015 ? Teklif iste
104 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2016/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
105 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2016/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
106 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2016/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
107 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2016/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
108 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2016/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
109 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2016/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
110 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2016/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 280 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
111 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2016/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
112 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2016/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
113 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2016/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2015 ? Teklif iste
114 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30) 16.07.2015 ? Teklif iste
115 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28) 14.07.2015 ? Teklif iste
116 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/24) 10.07.2015 ? Teklif iste
117 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/4)
Communiqué on Imposing Surveillance Measure for Importation (No: 2015/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2015 ? Teklif iste
118 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/23) 27.06.2015 ? Teklif iste
119 İthalatta Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1) 23.06.2015 ? Teklif iste
120 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25) 20.06.2015 ? Teklif iste
121 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/4) 20.06.2015 ? Teklif iste
122 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/21) 13.06.2015 ? Teklif iste
123 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/22) 13.06.2015 ? Teklif iste
124 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.03.2015 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
125 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği 05.03.2015 ? Teklif iste
126 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.03.2015 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
127 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/27)
Communiqué Amending 2015/3 numbered Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.02.2015 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
128 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı 14.02.2015 ? Teklif iste
129 Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)
Communiqué on Requirements for Control Certificate Approval on import of Bovine Animals, and Sheep and Goat kind of Animals (No: 2015/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.01.2015 ? Teklif iste
130 İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Quota Application for the Importation of Certain Agricultural Products that originated from Iran Islam Republic
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.01.2015 ? Teklif iste
131 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Market Surveillance and Inspection Relating to Hazardous Chemical Content of Certain Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.01.2015 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
132 İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1)
Import Communiqué (Import: 2015/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 ? Teklif iste
133 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2015/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
134 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2015/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
135 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 270 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
136 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2015/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
137 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2015/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
138 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
139 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 240 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
140 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2015/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
141 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2015/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 440 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
142 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2015/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
143 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2015/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
144 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2015/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 110 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
145 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/13) 31.12.2014 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
146 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2015/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
147 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2015/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
148 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2015/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
149 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2015/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
150 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2015/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
151 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2015/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
152 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2015/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
153 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2015/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
154 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2015/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
155 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2015/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2014 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
156 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/39) 11.11.2014 ? Teklif iste
157 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Quota Application for the Importation of Ethylene glycol (Ethanediol)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
21.10.2014 ? Teklif iste
158 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/33) 18.10.2014 ? Teklif iste
159 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) 16.10.2014 ? Teklif iste
160 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 26.09.2014 ? Teklif iste
161 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 26.09.2014 ? Teklif iste
162 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)
Communiqué for Customs (Customs affairs) (Serial No: 115)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.09.2014 ? Teklif iste
163 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/4) 27.08.2014 ? Teklif iste
164 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/5) 27.08.2014 ? Teklif iste
165 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 02.05.2014 ? Teklif iste
166 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 ? Teklif iste
167 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) 10.04.2014 ? Teklif iste
168 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/2) 08.04.2014 ? Teklif iste
169 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2014/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
170 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2014/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
171 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2014/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
172 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2014/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
173 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import: 2014/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
174 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (Import: 2014/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
175 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2014/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
176 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8)
Communiqué on imports of civil air crafts (Import: 2014/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
177 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2014/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
178 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2014/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
179 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2014/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
180 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2014/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
181 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2014/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
182 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2014/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
183 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2014/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
184 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2014/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
185 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2014/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2014/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
186 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2014/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
187 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2014/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
188 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2014/1) 31.12.2013 ? Teklif iste
189 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2014/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 275 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
190 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2014/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
191 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
192 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2014/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
193 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2014/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
194 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
195 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 240 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
196 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2014/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
197 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2014/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 440 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
198 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2014/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
199 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2014/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
200 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2014/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
201 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/13) 31.12.2013 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
202 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2014/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
203 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2014/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
204 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2014/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
205 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2014/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
206 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/18)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2014/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
207 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2014/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
208 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2014/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 160 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
209 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2014/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
210 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2014/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
211 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2014/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2013 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
212 Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ
Communiqué on Producing, Importation, Market Surveillance and Inspection, and Notification Principles for Pacifier, Feeder, Nursing Bottle, Sippy Cup, Sippy Cup Base and similar articles
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.10.2013 ? Teklif iste
213 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/37)
Communiqué Amending 2013/20 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.10.2013 ? Teklif iste
214 Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ 05.10.2013 ? Teklif iste
215 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/35)
Communiqué Amending 2013/20 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.09.2013 ? Teklif iste
216 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/30)
Communiqué Amending 2013/1 numbered Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2013/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.08.2013 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
217 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/31)
Communiqué Amending 2013/9 numbered Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2013/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.08.2013 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
218 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26) 25.06.2013 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
219 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) 29.03.2013 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
220 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/27)
Communiqué Amending 2013/6 numbered Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: No: 2013/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.03.2013 ? Teklif iste
221 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/26)
Communiqué Amending 2013/5 numbered Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2013/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.03.2013 25 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
222 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2013 Yılı Listesi) 08.02.2013 ? Teklif iste
223 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)
Communiqué Amending 2013/21 numbered Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2013/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.02.2013 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
224 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.01.2013 ? Teklif iste
225 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2013/80)
Communiqué for Allotment of Year 2013 Export Quota for Leeches used in Medicine (Hirudo Verbana) (No: 2013/80)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
226 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2013/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
227 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2013/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
228 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2013/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
229 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2013/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
230 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import:2013/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
231 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2013/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
232 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2013/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
233 Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/8)
Communiqué on imports of civil air crafts and products used in them (Import: 2013/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
234 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2013/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
235 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2013/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
236 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2013/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
237 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2013/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
238 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2013/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
239 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2013/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
240 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2013/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
241 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2013/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
242 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2013/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2013/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
243 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2013/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 270 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
244 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2013/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2012 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
245 Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1) 31.12.2012 ? Teklif iste
246 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2013/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
247 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2013/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
248 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
249 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
250 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2013/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
251 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
252 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
253 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2013/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
254 CE İşareti Taşıyan Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2013/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 400 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
255 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2013/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
256 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2013/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
257 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13) 30.12.2012 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
258 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2013/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
259 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2013/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
260 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2013/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
261 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2013/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
262 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2013/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
263 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2013/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
264 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2013/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 500 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
265 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2013/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 340 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
266 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2013/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2012 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
267 Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2012/74)
Communiqué On Turkish Food Codex Meat And Meat Products (No: 2012/74)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.12.2012 455 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
268 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/30)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products (Product Safety and Inspection: 2012/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.10.2012 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
269 Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/28)
Communiqué Amending 2012/1 numbered Communiqué On Conformity Assessment on Import for Certain Products (Product Safety and Inspection: 2012/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.08.2012 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
270 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/18) 03.08.2012 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
271 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.07.2012 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
272 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) 20.06.2012 1390 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
273 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3) 15.06.2012 ? Teklif iste
274 Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Determination of Security Risks for Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.04.2012 175 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
275 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/9) 19.04.2012 ? Teklif iste
276 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 22.03.2012 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
277 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/11'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/11 numbered Communiqué on Imports of Certain Explosive Substances, Fire Guns, Knives and Similar Articles
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.03.2012 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
278 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat: 2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué Amending 2012/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.03.2012 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
279 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/24)
Communiqué Amending 2012/5 numbered Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2012/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.02.2012 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
280 Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/8) 18.01.2012 ? Teklif iste
281 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2012/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
282 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2012/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
283 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2012/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
284 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2012/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
285 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import:2012/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
286 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2012/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
287 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2012/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
288 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2012/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
289 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2012/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
290 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2012/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
291 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2012/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
292 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2012/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
293 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2012/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
294 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2012/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
295 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2012/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
296 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2012/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
297 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2012/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
298 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2012/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
299 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2012/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2012/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2011 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
300 Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1)
Communiqué On Conformity Assessment on Import for Certain Products (Product Safety and Inspection: 2012/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
301 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2012/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
302 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
303 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2012/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
304 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)
Communiqué on Inspection of Import of Product that are Subject to Permission from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2012/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
305 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
306 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
307 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2012/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
308 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2012/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
309 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/10)
Communiqué on Import Controls of Toys (Product Safety and Inspection: 2012/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
310 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/11)
Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2012/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
311 Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/12)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2012/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
312 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/13)
Communiqué on Announcing New Amounts of Administrative Fines Provided in 4703 numbered Law Relating To The Preparation And Implementation Of The Technical Legislation On The Products (Product Safety and Inspection: 2012/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
313 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14)
Communiqué on Import Controls of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2012/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
314 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/15)
Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2012/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
315 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/16)
Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2012/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
316 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/17)
Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2012/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
317 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/18)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2012/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
318 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2012/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
319 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2012/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
320 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export for Certain Agricultural Products which are in the scope of the Certificate of Competence on Commercial Quality Inspection (Product Safety and Inspection: 2012/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
321 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2012/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2011 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
322 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/3)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/52)
Communiqué amending 2011/3 numbered Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.12.2011 ? Teklif iste
323 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2011/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.10.2011 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
324 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/51) 09.10.2011 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
325 Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/50)
Communiqué on Using the Foreign Trade Data System for Import Controls of Toys (No: 2011/50)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.09.2011 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
326 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 22) 27.09.2011 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
327 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011-32/39) 13.09.2011 ? Teklif iste
328 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011/20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/40)
Communiqué Amending 2011/20 numbered on the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No:2011/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.08.2011 25 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
329 Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair 2011/4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/41)
Communiqué Amending 2011/4 numbered on the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2011/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.08.2011 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
330 Motorlu Araçlar ve Römorkların İmal Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2011/12) 23.07.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
331 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2011 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
332 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)
Communiqué Amending The Standardization Of Foreign Trade Communiqué On The Products That Are Subject To Conformity Assessment To Be Carried Out By Turkish Standards Institution (No: 2011/44)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2011 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
333 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İthalat: 2011/15)
Communiqué Amending 2011/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2011 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
334 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/8) 21.06.2011 550 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
335 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair 2011/5 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/36)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2011/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.04.2011 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
336 Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
Communiqué on Market Surveillance and Inspection Relating to Hazardous Chemical Content of Certain Consumer Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.04.2011 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
337 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 83)
Communiqué for Customs (Customs affairs) (Serial No: 83)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.03.2011 65 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
338 TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 890 Yemeklik Soya Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı Standartlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/28)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Unshelled Pistachio Nuts TS 1279, Edible Soya Bean Oil TS 890, Edible Cottonseed Oil TS 887, Edible Maize Oil TS 888 (No: 2011/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.03.2011 ? Teklif iste
339 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/29)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Using the Foreign Trade Data System for Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2011/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.03.2011 240 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
340 TS 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar, TS 1193 Havuç, TS 1130 Ispanak, TS 542 İncir Ezmesi, TS 1132 Karpuz, TS 11306 Kivi, TS 541 Kuru İncir, TS 1049 Mahlep, TS 1222 Patates, TS 89 Salyangoz, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz, TS 1131 Sarımsak, TS 1205 Taze Biber ve TS 1194 Yeşil Salata ve Marul Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No:2011/24)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Edible Sunflower seed Oil TS 886 and Amending the Following Standards: Artichoke TS 1133, Carrot TS 1193, Spinach TS 1130, Fig Paste TS 542, Water Melon TS 1132, Kiwi TS 11306, Dried Figs TS 541, Mahaleb TS 1049, Potato TS 1222, Edible Land Snails TS 89, Ribbed Celery and Celeriac TS 1206, Garlic TS 1131, Fresh Pepper TS 1205 and Lettuces and Romaine Lettuces TS 1194 (No: 2011/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.01.2011 ? Teklif iste
341 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 13.01.2011 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
342 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2011/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
343 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: (2011/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
344 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2011/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
345 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (2011/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
346 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information - (Import:2011/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
347 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2011/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
348 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2011/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
349 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2011/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
350 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (import: 2011/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
351 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2011/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
352 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2011/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
353 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2011/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
354 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2011/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
355 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2011/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
356 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2011/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
357 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2011/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
358 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2011/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
359 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2011/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
360 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2011/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2010 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
361 Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2011/20) 31.12.2010 ? Teklif iste
362 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/1)
Standardization Of Foreign Trade Communiqué On The Products That Are Subject To Conformity Assessment To Be Carried Out By Turkish Standards Institution (No: 2011/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
363 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2011/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
364 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2011/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
365 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2011/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
366 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2011/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
367 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2011/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
368 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2011/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
369 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2011/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
370 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2011/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
371 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2011/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
372 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/12) 29.12.2010 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
373 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2011/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
374 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2011/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
375 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2011/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
376 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2011/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
377 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2011/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
378 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2011/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
379 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2011/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2010 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
380 Motorlu Araçlar ve Römorkların Model Yılının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: SGM-2010/13)
Communiqué On Identification Of Model Year Of Motor Vehicles And Trailers (Communiqué No: Sgm-2010/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.12.2010 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
381 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin 2010/20 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2010/20 numbered Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.11.2010 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
382 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09.11.2010 25 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
383 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/45)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.10.2010 25 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
384 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: (2010/15) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/15 numbered Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.09.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
385 Sığır Eti İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/48)
Communiqué on Requirements Relating to Control Certificate Issuance for Importation of Bovine Animal Meats (No: 2010/48)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.09.2010 ? Teklif iste
386 TS 791 Kayısı Standardının Revizyonu ile TS 100 Elma, TS 792 Erik, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1073 Kavun, TS 1255 Patlıcan, TS 1275 Ceviz (Juglans Regia L.)- Kabuklu, TS 1280 Antepfıstığı- İç, TS 1917 İşlenmiş İç Fındık, TS 3074 Kabuklu Fındık, TS 3410 Çekirdekli Kuru Üzüm, Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/39)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Apricot Standard TS 791 and Amending the Following Standards: Apple TS 100, Plum TS 792, Green Beans TS 797, Fresh Beans TS 798, Melon TS 1073, Eggplant TS 797, Inshell walnut (Juglans regia L.) TS 1275, Pistachio Nuts Kernels TS 1280, Processed Hazelnut Kernels TS 1917, Unshelled Hazelnut TS 3074, Raisins-Seed Bearing TS 3410 (No: 2010/39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.09.2010 ? Teklif iste
387 Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (No: 2010/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2010 ? Teklif iste
388 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/19) 21.07.2010 ? Teklif iste
389 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/21) 21.07.2010 ? Teklif iste
390 TS 141 Kuru Fasulye TS 142 Nohut TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS 795 Pırasa ve TS 1276 Ceviz (Juglans Regia L.)- İç Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği No: 2010/35
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Dry Beans TS 141, Chickpeas TS 142, Lentils (Whole and Decorticated) TS 143, Leeks TS 795, Walnut Kernels (Juglans regia L.) TS 1276 (No: 2010/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.07.2010 ? Teklif iste
391 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/37)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.07.2010 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
392 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/36)
Communiqué amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2010/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.07.2010 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
393 İthalat: (2010/2) Sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Communiqué amending 2010/2 numbered Import Communiqué on imports of war weapons and parts thereof
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
01.07.2010 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
394 Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin İthalat: (2010/4) Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2010/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.05.2010 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
395 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/33)
Communiqué amending Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2010/33)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.05.2010 35 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
396 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/31)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.05.2010 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
397 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Tebliğ (No: 2010/34)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.05.2010 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
398 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/27) 02.05.2010 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
399 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/28)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.03.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
400 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/22)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
401 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
Communiqué Amending Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2010/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
402 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı İthalat Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
403 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2010/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
404 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: (2010/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
405 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2010/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
406 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (2010/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
407 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information - (Import:2010/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
408 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2010/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
409 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2010/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
410 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2010/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
411 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (import: 2010/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
412 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2010/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
413 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2010/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
414 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2010/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
415 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker s health and work security (import: 2010/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
416 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2010/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
417 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2010/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
418 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2010/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
419 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2010/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
420 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2010/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
421 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2010/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
422 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2010/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (import: 2010/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
423 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2010/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
424 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2010/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
425 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2010/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
426 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2010/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
427 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2010/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
428 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2010/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
429 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2010/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
430 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2010/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
431 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2010/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
432 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2010/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
433 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2010/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
434 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2010/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
435 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/13) 31.12.2009 15 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
436 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2010/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
437 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2010/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
438 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2010/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
439 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2010/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
440 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2010/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
441 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2010/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
442 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2010/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
443 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2010/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
444 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30.12.2009 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
445 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/47)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/47)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.11.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
446 TS 1222 Patates Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/41)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending and Revising Potato Standard TS 1222 (No: 2009/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
447 TS 1280 İç Antep Fıstığı Standardı ve TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç) Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/42)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Standards Pistachio Nuts Kernels TS 1280 and Lentils (Whole and Decorticated) TS 143 (No: 2009/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
448 TS 141 Kuru Fasulye Standardının Revizyonu ve Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/45)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending and Revising Dry Beans Standard TS 141 (No: 2009/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.10.2009 ? Teklif iste
449 Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)
Communiqué on Inspection of Certain Textile and Apparel Products (Import: 2009/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.09.2009 225 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
450 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/9) 09.08.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
451 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)
Communiqué on Technical Regulations regarding Diesel Types (Petroleum Products Serial No: 15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2009 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
452 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)
Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.07.2009 ? Teklif iste
453 TS 1131 Sarmısak Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/40)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Garlic Standard TS 1131 (No: 2009/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.06.2009 ? Teklif iste
454 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/36)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.06.2009 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
455 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Regulation on Environment Permissions and Licenses to be obtained pursuant to Law on Environment
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.04.2009 ? Teklif iste
456 TS 5269 Prina Yağı Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/26)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending Olive Pomace-oil Standard TS 5269 (No: 2009/26)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
05.04.2009 ? Teklif iste
457 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2009/17 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/17 numbered Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.03.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
458 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/22)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2009/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
459 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/28)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2009/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
460 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/29)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2009/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
461 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/30)
Communiqué amending the Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2009/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
462 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/31)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2009/31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.03.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
463 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) 12.03.2009 490 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
464 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/23)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (No: 2009/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.02.2009 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
465 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1)
Communiqué for Foreign Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Foreign Trade: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.01.2009 ? Teklif iste
466 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2009/21 numbered Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.01.2009 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
467 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/72) 15.01.2009 ? Teklif iste
468 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2) 15.01.2009 ? Teklif iste
469 Mıknatıslı Oyuncakların Taşıması Gereken Sağlık ve Güvenlik Risklerini Gösterir Uyarıya Dair Tebliğ
Communiqué on Magnetic Toys to carry a mandatory warning label that points out the health and safety risks
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.01.2009 ? Teklif iste
470 Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (2008/69)
Communiqué amending the Communiqué on Food Additives Other Than Colours and Sweeteners (No: 2008/69)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 ? Teklif iste
471 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
472 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2009/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
473 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2009/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
474 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2009/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
475 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2009/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
476 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2009/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
477 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2009/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
478 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2009/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
479 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2009/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
480 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2009/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
481 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2009/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
482 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2009/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
483 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2009/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
484 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2009/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
485 Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2009/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
486 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2009/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
487 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2009/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
488 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/18)
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2009/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
489 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2009/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
490 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (Import: 2009/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
491 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2009/21)
Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports (import: 2009/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
492 2008/12 Sayılı Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
493 2008/23 Sayılı Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ 31.12.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
494 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2009/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
495 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2009/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
496 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2009/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
497 Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (No: 2009/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
498 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2009/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 180 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
499 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2009/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
500 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2009/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 220 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
501 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2009/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
502 "CE" İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2009/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
503 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2009/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
504 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2009/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
505 Kozmetik Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2009/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
506 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Detergents (No: 2009/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 70 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
507 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2009/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
508 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2009/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
509 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2009/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 90 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
510 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2009/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
511 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2009/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
512 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/19)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (No: 2009/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
513 Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/20)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Certain Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2009/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2008 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
514 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2009 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1) 29.12.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
515 Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/27) 01.11.2008 ? Teklif iste
516 Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/55)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2008/55)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.10.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
517 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/56)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/56)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.10.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
518 Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)
Communiqué for Customs (Generalized System of Preferences) (Serial No: 1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
15.10.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
519 Revize Edilen TS 1275 Kabuklu Ceviz ve TS 1276 Ceviz İçi Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/53)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Inshell Walnut TS 1275 and Walnut Kernels TS 1276 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2008/53)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.10.2008 ? Teklif iste
520 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2008/45)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2008/45)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.09.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
521 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/52)
Communiqué amending the Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/52)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.09.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
522 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/46)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/46)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
21.08.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
523 Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliği (No: 2008/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.08.2008 ? Teklif iste
524 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğ de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/13 numbered Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.08.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
525 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/48) 04.07.2008 ? Teklif iste
526 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.06.2008 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
527 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/35)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.06.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
528 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2008/36)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2008/36)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.06.2008 ? Teklif iste
529 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/20 numbered Import Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.05.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
530 TS 143 Mercimek (Kabuklu ve İç), TS 1131 Sarmısak, TS 1130 Ispanak, TS 1194 Yeşil Salata ve Marul, TS 793 Kiraz ve Vişne, TS 185 Çilek, TS 791 Kayısı, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz ve TS 142 Nohut Standardının Revizyonuna İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/37)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising the Following Standards: Lentils (Whole and Decorticated) TS 143, Garlic TS 1131, Spinach TS 1130, Lettuces and Romaine Lettuces TS 1194, Cherries and Sour Cherries TS 793, Strawberry TS 185, Apricot TS 791, Ribbed Celery and Celeriac TS 1206 and Chickpeas TS 142 (No: 2008/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.05.2008 ? Teklif iste
531 TS 797 Taze Fasulye, TS 1205 Taze Biber ve TS 1802 Muz Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/41)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Amending the Following Standards: Green Beans TS 797, Fresh Peppers TS 1205 and Banana TS 1802 (No: 2008/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.05.2008 ? Teklif iste
532 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/42)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/42)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.05.2008 ? Teklif iste
533 Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (No: 2008/22)
Turkish Food Codex Communiqué on Food Additives Other Than Colouring Agents and Sweeteners (No: 2008/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.05.2008 ? Teklif iste
534 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/25)
Communiqué on imports of fertilizers (import 2008/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.05.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
535 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/16)
Communiqué Amending 39 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.05.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
536 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No:2008/35)
Standardization of Foreign Trade Communiqué Amending Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/35)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.04.2008 ? Teklif iste
537 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/34)
Communiqué amending 2008/3 numbered Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2008/34)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.03.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
538 TS 1193 Havuç ve TS 1255 Patlıcan Standardının Revizyonu ile TS 1133 Enginar Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/32)
Standardization for Foreign Trade Communiqué Revising Carrot TS 1193 and Aubergines TS 1255 Standards, and Amending Artichokes TS 1133 Standard (No: 2008/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.03.2008 ? Teklif iste
539 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/28)
Communiqué amending the Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2008/28)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.02.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
540 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/29)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/29)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.02.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
541 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/17 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2008/17 numbered Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.02.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
542 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/21)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/2 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
543 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/23)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/17 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
544 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/24)
Standardization for Foreign Trade Communiqué amending 2008/15 numbered Standardization for Foreign Trade Communiqué (No: 2008/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
09.02.2008 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
545 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2) 22.01.2008 320 TL + KDV Teklif iste
546 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2008/2) 11.01.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
547 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/20)
Communiqué on Increasing Penalty Fares Set out in the Article 12 of 4703 numbered Law Relating To The Preparation And Implementation Of The Technical Legislation On The Products (No: 2008/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
548 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2008/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
549 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2008/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
550 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2008/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
551 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2008/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
552 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2008/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
553 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2008/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
554 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2008/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
555 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2008/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
556 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2008/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
557 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2008/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
558 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2008/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 40 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
559 Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/12)
Communiqué on Importation of Solvent and Certain Petroleum Products (2008/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
560 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2008/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
561 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2008/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
562 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2008/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
563 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
564 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2008/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
565 Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat : (2008/18 )
Communiqué on Opening of Autonomous Tariff Quotas and Suspension of the Customs Duties (Import: 2008/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
566 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ İthalat: (2008/19)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2008/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
567 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (Import: 2008/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
568 Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/21)
Communiqué on Registration of Textile and Apparel Imports (import: 2008/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
569 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/22)
Communiqué for the Importation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Import: 2008/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
570 Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/23)
Communiqué on Registration of Clothing of Leather and Fur Imports (Import: 2008/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
571 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/24)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2008/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 50 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
572 Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/1)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Products that are subject to Conformity Assessment to be carried out by Turkish Standards Institution (No: 2008/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
573 İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/2)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on the Agricultural Products that are subject to Import Controls to be carried out by Inspectorates of Standardization for Foreign Trade (No: 2008/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
574 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/3)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Wastes that are under control relating to protection of environment (No: 2008/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
575 Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/4)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Health (No: 2008/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 ? Teklif iste
576 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/5)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Products that are Subject to the Inspection of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (No: 2008/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
577 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/6)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Chemicals that are under control relating to protection of environment (No: 2008/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
578 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/7)
Standardization of Foreign Trade Communiqué on Import of Fuels that are under control relating to protection of environment (No: 2008/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
579 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2008/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
580 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Certain Products which are required to bear CE Marking (No: 2008/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
581 Oyuncakların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Toys (No: 2008/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
582 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Personal Protective Equipments (No: 2008/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
583 Kozmetik Ürünlerin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/12)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Cosmetic Products (No: 2008/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
584 Deterjan Ürünlerinin İthalatında Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulation of the Notification Principles for Detergents (No: 2008/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
585 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/14)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Construction Products (No: 2008/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
586 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/15)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Batteries and Accumulators (No: 2008/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 140 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
587 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/16)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Medical Appliances (No: 2008/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
588 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/17)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Forestry Cultivation Materials (No: 2008/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
589 Akaryakıt Ürünlerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/18)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Import Controls of Fuel Products (No: 2008/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2007 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
590 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1) 29.12.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
591 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 39)
Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Materials and Articles Which Come into Contact With Foodstuffs and the Control Procedures in Importation (No: 39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
02.09.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
592 Revize Edilen TS 1075 Baş Lahana Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/49)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standard Cabbages TS 1075 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2007/49)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.08.2007 ? Teklif iste
593 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)
Communiqué amending 2006/3 numbered Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.07.2007 ? Teklif iste
594 Revize EdilenTS 1074 Karnabahar Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/44)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standard Cauliflowers TS 1074 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2007/44)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.07.2007 ? Teklif iste
595 Revize Edilen TS 42 Şeftali, TS 1133 Enginar, TS 1205 Taze Biber Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/40)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Peach TS 42, Pear TS 184, Artichoke TS 1133, Fresh Peppers TS 1205 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2007/40)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
04.06.2007 ? Teklif iste
596 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2007/12142 01.06.2007 155 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
597 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Mikotoksinlerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2007/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
26.04.2007 ? Teklif iste
598 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2007/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.04.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
599 Revize Edilen TS34 Turunçgiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS1898 Yazlık Kabak Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/34)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Citrus Fruits TS 34, Pear TS 184, Plum TS 792, Melon TS 1073, Water Melon TS 1132 and Courgettes TS 1898 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2007/34)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.04.2007 ? Teklif iste
600 İthalat: (2007/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué amending 2007/20 numbered Communiqué on the surveillance of certain products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
11.04.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
601 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2) 01.04.2007 ? Teklif iste
602 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending 2007/4 numbered Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.03.2007 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
603 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/16) 10.03.2007 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
604 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/24)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2007/24)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
19.01.2007 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
605 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/20)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.01.2007 ? Teklif iste
606 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/21)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.01.2007 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
607 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
608 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/2)
Communiqué on imports of war weapons and parts thereof (Import: 2007/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
609 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2007/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
610 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Cyclamate) (2007/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
611 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents (Import: 2007/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
612 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/6)
Communiqué on products importation of which require a guarantee certificate (import: 2007/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
613 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/7)
Communiqué on imports of motor vehicles (Import: 2007/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
614 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/8)
Communiqué on imports of products used in civil air crafts (Import: 2007/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
615 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/9)
Communiqué on imports of old, used or renovated goods (import: 2007/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
616 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2007/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
617 Solvent ve Bazı Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/12)
Communiqué on Importation of Solvent and Certain Petroleum Products (2007/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
618 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/13)
Communiqué on imports of certain products which effect workers' health and work security (import: 2007/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
619 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2007/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
620 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/15)
Communiqué on imports of certain dyers (import: 2007/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
621 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat : (2007/16)
Communiqué on imports of fertilizers (import: 2007/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
622 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2007/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (import: 2007/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
623 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/20)
Communiqué on the surveillance of certain products (import: 2007/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
624 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/1)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
625 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/2)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
626 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3)
Communiqué for Wastes that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
627 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/4)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
628 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/5)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2007/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
629 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6)
Communiqué for Chemicals that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
630 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/7)
Communiqué for Fuels that are under control relating to protection of environment (Standardization for Foreign Trade: 2007/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
631 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/8)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (No: 2007/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
632 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/9)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Disposed Battery and Accumulator Control for Importation (No: 2007/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
633 Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/10)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Toys for Importation (No: 2007/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
634 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Regulating the Controls of Personal Protective Equipments for Importation (No: 2007/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
635 Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/12)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/12 on Determining the Notification Principles for Cosmetic products.
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
636 Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/13)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/13 on Determining the Notification Principles for Detergents
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
637 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/14)
Communiqué on the Standardization of Foreign Trade N. 2007/14 on Regulating the surveillance of importation of Construction Products
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2006 ? Teklif iste
638 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) 20.12.2006 ? Teklif iste
639 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)
Communiqué Regarding the Implementation of the Decree Concerning Government Subsidies for Investments (No: 2006/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.12.2006 950 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
640 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2006/10921
Decree No 2006/10921, Concerning Government Subsidies for Investments
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.10.2006 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
641 Revize Edilen TS 795 Pırasa, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1253 Hıyar, TS-886 Yemeklik Ayçiçek Yağı, TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı ve TS 890 Yemeklik Soya Yağı Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/33)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Standards Leek TS 795, Green Beans TS 797, Fresh Peas TS 798, Cucumbers TS 1253, Edible Sunflower seed Oil TS 886, Edible Cottonseed Oil TS 887, Edible Maize Oil TS 888 and Edible Soya Bean Oil TS 890 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2006/33)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.06.2006 ? Teklif iste
642 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/22) 18.06.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
643 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/7) 06.06.2006 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
644 Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/20)
Communiqué Amending Certain Provisions of Revised Raisins Seedless Standard TS 3411 (No: 2006/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
23.03.2006 ? Teklif iste
645 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması Ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Communiqué amending the 31 numbered Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Packaging Materials Which Contact With Foodstuffs and the Control Procedures
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.03.2006 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
646 Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Communiqué Regarding Tariff Allocation Application for the Importation of Certain Agricultural Products Originate from Kingdom of Morocco
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.01.2006 ? Teklif iste
647 Revize Edilen TS 2410 Kültür Mantarları - Taze Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/41)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Cultivated mushrooms - Fresh Standard TS 2410 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/41)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
06.01.2006 ? Teklif iste
648 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2005/49)
Turkish Food Codex Communiqué on Honey (No: 2005/49)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.12.2005 ? Teklif iste
649 TS 4026 Türk Tiftikleri, TS 1279 Kabuklu Antep Fıstığı, TS 1280 İç Antep Fıstığı ve TS 1016 Palamut ve Palamut Tırnakları Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/37)
Communiqué on Putting into Effect of Turkish Mohair Standard TS 4026, Unshelled Pistachio Nuts TS 1279, Pistachio Nuts Kernels TS 1280 and Valonia Acorn and Acorn Cups TS 1016 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2005/37)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.11.2005 ? Teklif iste
650 Revize Edilen TS 5269 Prina Yağı Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/27)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Olive Pomace-oil Standard TS 5269 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/27)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
07.08.2005 ? Teklif iste
651 Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 8) 27.07.2005 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
652 Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2005/19)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Raisins Seedless Standard TS 3411 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2005/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.06.2005 ? Teklif iste
653 Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (No: 2005/11)
Turkish Food Codex-Communiqué on Distillated Spirituous Beverages (No: 2005/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
16.03.2005 ? Teklif iste
654 Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ 06.01.2005 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
655 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2005/7)
Communiqué on Standardization for Foreign Trade (No: 2005/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
31.12.2004 ? Teklif iste
656 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14 ) 04.10.2004 ? Teklif iste
657 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)
Communiqué on Imposing Surveillance Measure for Importation (No: 2004/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
18.07.2004 ? Teklif iste
658 Revize Edilen TS 101 Sofralık Üzüm Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/32)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Table Grapes Standard TS 101 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2004/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
13.06.2004 ? Teklif iste
659 Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve TS 342 Yemeklik Zeytinyağı-Muayene ve Deney Yöntemleri Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/30)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Edible Olive Oil Standard TS 341 and Methods of Analysis for Edible Olive Oils Standard TS 342 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2004/30)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
03.06.2004 ? Teklif iste
660 Revize Edilen TS 794 Domates Standartının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2004/18)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Tomato Standard TS 794 as Compulsory Standard on Foreign Trade (No: 2004/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
12.03.2004 ? Teklif iste
661 Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/8)
Communiqué amending 2000/32 numbered Communiqué on Required Documents regarding Control Certificate Issuance for Importation of Live Animals other than pure-bred and Animal Products (No: 2004/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
28.02.2004 ? Teklif iste
662 CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/9)
Communiqué for the Importation of the Goods required to bear CE Mark (Standardization for Foreign Trade: No-2004/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.02.2004 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
663 Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (No: 2003/44)
Communiqué on Food Additives Other Than Colours and Sweeteners (No: 2003/44)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.12.2003 ? Teklif iste
664 Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12) 02.12.2003 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
665 Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2003-8)
Communiqué on Formation and Duties of Machinery Technical Committee (No: SGM/2003-8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.09.2003 ? Teklif iste
666 Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: 31)
Communiqué on Approval of Control Certificate in Importation of Foodstuff and Packaging Materials Which Contact With Foodstuffs and the Control Procedures (No: 31)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
01.09.2003 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
667 Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3)
Communiqué Concerning the Principles of Procedures for the Establishment and Amendments in Articles of Associations of Joint Stock Companies and Limited Liability
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.07.2003 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
668 Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) 05.04.2003 ? Teklif iste
669 TS 4953 Nar Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2003/11)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Revision of the Pomegranate Standard TS 4953 (No: 2003/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
08.03.2003 ? Teklif iste
670 Yeni Sıcak Su Kazanları İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No : ÖSG/2003-9)
Communiqué For The Appointment Of Conformity Assessment Bodies In Accordance To The New Hot Water Boilers Regulation (No : OSG/2003-9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
24.02.2003 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
671 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No:2003/4)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2003/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
10.02.2003 ? Teklif iste
672 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (No: 2002/58)
Turkish Food Codex Communiqué on The Rules for General Labeling and Nutritional Labeling (No: 2002/58)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.08.2002 ? Teklif iste
673 Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fındık ve TS/3075 İç Fındık Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No : 2002/19)
Communiqué on Putting into Effect of Revised Unshelled Kernels Standard TS/3074 and Hazelnut Kernels Standard TS/3075 as Compulsory Standards on Foreign Trade (No: 2002/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
17.07.2002 ? Teklif iste
674 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliğ (No : 2002/32)
Turkish Food Codex - Communiqué on Materials and Articles that come into Contact with Foodstuffs (No: 2002/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.04.2002 ? Teklif iste
675 Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (No: 2002/25)
Turkish Food Codex The Communique for Methods of Sampling and Analysis for the Official Inspections of Certain Contaminants in Foodstuff (Communique No: 2002/25)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
25.03.2002 ? Teklif iste
676 Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (No:2002/4)
Communiqué on the Documents That Shall Be Required in Feed Imports (No: 2002/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.01.2002 ? Teklif iste
677 Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ (Akreditasyon : 2001/6) 25.11.2001 131 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
678 TS 1072 Kestane Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/13)
Standardization for Foreign Trade Communiqué on Revision of the Chestnut Standard TS 1072 (No: 2001/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
27.06.2001 ? Teklif iste
679 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2000/39)
Turkish Food Codex Communiqué on Honey (No: 2000/39)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.10.2000 ? Teklif iste
680 Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2000/32)
Communiqué on Required Documents regarding Control Certificate Issuance for Importation of Live Animals other than pure-bred and Animal Products (No: 2000/32)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
22.09.2000 ? Teklif iste
681 Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (No: 2000/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
14.02.2000 ? Teklif iste
682 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Karara İlişkin Tebliğ (91-32/5)
Communiqué regarding Decree No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency (91-32/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
20.06.1991 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
683 TS 198 V- Kayışları Standardı 01.01.1900 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.