Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hesaplamalar Gümrük Vergi Hesaplama Modülü içerisinde abonelerimizin kullanımına sunulmuştur. Detaylar için tıklayınız.

Gümrük Tarife Detayı Bul

Gümrük Tarife Detayı Göster
(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği Talep Formunu" doldurunuz.

Ücretsiz Deneme Aboneliği Talep Formu
Mevzuat.Net Sisteminin Benzersiz ÖZelliklerini İncelemek için Tıklayınız
2014 YILI İTHALAT REJİMİ SİSTEMİMİZDE GÜNCELLENMİŞTİR
2014 Yılı İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Standardizasyon Tebliğleri) İngilizce Tercümeleri
Mevzuat.Net abonelerine %50 İNDİRİM.
Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile gümrük vergisi hesaplamak artık çok kolay.

Detaylar için tıklayınız
Mevzuat.Net sistemimizdeki bilgiler, hergün sürekli güncellenmektedir.
En son güncellenen mevzuat kalemlerini görmek için tıklayınız..

Gümrük Tarife Numarasını Bulamadınız mı?

İlgilendiğiniz malzemenin gümrük tarife numarasını bulamıyorsanız, Sorun,CevaplayalımSon Dakika Haberler

19.12.2014-14:56Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya hk.

Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya hk.Devamı >>

19.12.2014-11:50Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ inde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

19.12.2014-09:242015 yılı tütün tesis kurma, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 3/12/2014 Tarihli ve 8564 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu KararıDevamı >>

19.12.2014-08:4919 Aralık 2014 Tarihli, 29210 Sayılı Resmi Gazete

19.12.2014 Tarihli, 29210 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

18.12.2014-14:12:54Bazı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı Taslakları (CE, TSE, Gıda v.b)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.12.2014 tarihli yazıda;

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri'nin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilerek, ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandığından bahisle,

Bu çerçevede, 2015 yılı mevzuat hazırlık çalışmaları kapsamında, 2014/5 sayılı "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”, 2014/19 sayılı "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği” ile 2014/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nde değişiklik yapılmasının planlandığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; anılan Bakanlığa iletilmesini teminen Ek'li Tebliğ Taslakları'na ilişkin görüşlerin, Ek'li "Görüş Bildirim Formu” vasıtasıyla en geç 18 Aralık 2014 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur. (Kaynak: İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ)Devamı >>

18.12.2014-11:10:16İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri hk.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Birliklerine gönderilen 18.11.2014 tarih 41787 sayılı yazıda; ihraç edilen ürün beraberinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2014 yılı Eylül ve Ekim ayına ait 19 adet bildirim alındığı, alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilerek,

Söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 04.12.2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işaretleme yetkisi alan firmalar tarafından ısıl işleme tabi tutulmuş ve işaretlenmiş olması gerektiği,

Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği belirtilerek,

AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri hususları bildirilmiştir. (Kaynak:İTO)

Bilgileri saygıyla rica olunur. Devamı >>

18.12.2014-10:57İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Antrepo teminat işlemleri ile ilgili yazısı

Antrepo teminat işlemleri hk.Devamı >>

18.12.2014-09:34Ticari ithalat dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video.... için tahsil edilecek ücretler (2015)

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli olmak üzere alınacak bandrol ücretleri hakkında KararDevamı >>

18.12.2014-08:4918 Aralık 2014 Tarihli, 29209 Sayılı Resmi Gazete

18.12.2014 Tarihli, 29209 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.12.2014-11:01:49Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği Dava Süreci (İGMD DUYURU)

Bildiğiniz üzere, 2 Aralık 2014 Tarihli ve 29193 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 5)” ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Konuya ilişkin olarak yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda beş dernek olarak Danıştay’a söz konusu tebliğin iptali ve yürütmeyi durdurma davaları açılmıştır.

Konu Yönetim Kurulumuzca takip edilmekte olup gelişmeler hakkında bilhare bilgi verilecektir.

İGMD Yönetim Kurulu Devamı >>
Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.
Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Tarife Detayı Bul bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz.
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında
 - Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 - Gümrük Müsteşarlığı,
 - Gümrük Müşavirleri, 
 - İhracatçı Birlikleri,
 - Ticaret ve Sanayi Odaları

gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pek çok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır.

Abone Girişi

Kullanıcı Adı
Parola
(Bu Nedir?)
Abone Girişi


Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.
Tariff-Tr.com sitesi yayımda!
Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatlarını İngilizce olarak takip edebileceğiniz Tariff-Tr.com sitesi yayıma başlamıştır.
Ücretsiz SonDakika Programı
Türkiye' nin dış ticareti ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri en kısa ve hızlı yoldan sizlere ulaştırır. Sondakika Programı ücretsizdir.

Gümrük Müşaviri mi Arıyorsunuz?
MevzuatNet kullanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrükleme Firmaları
Diğer Hizmetlerimiz
Aşağıdaki konularda sizlere de yardımcı olabiliriz.