Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Ücretsiz SonDakika Programı
Türkiye' nin dış ticareti ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri en kısa ve hızlı yoldan sizlere ulaştırır. Sondakika Programı ücretsizdir.

Sondakika Nedir? Sondakika Yükle
Gümrük Vergisi
Nasıl Hesaplanır?
Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile gümrük vergisi hesaplamak artık çok kolay.

Detaylar için tıklayınız
İngilizce Tercümeler
%50 İndirimli
İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Standardizasyon Tebliğleri) İngilizce Tercümeleri Mevzuat.Net abonelerine %50 İNDİRİM.

Detaylar için tıklayınız

Değişikliklerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz.

Son Dakika Haberler

21.11.2018Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Geçici Giriş Belgesi-Geçici İthal ve Mülkiyet Devir İşlemleri

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi devir işlemleri ve yurtdışında yerleşik olma koşulu ile işe başlama tarih kontrolü hk.Devamı >>

21.11.2018Tohumluk İhracatı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 15.11.2018 tarihli ve 452.01 sayılı yazıda; 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ çerçevesinde tohumluk ihracatında ön izin işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Diğer taraftan mezkur yazı aracılığıyla, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (TİGEM) alınan bir yazıda 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde ekli listede yer alan bitki cins ve çeşitlerine ait tohumlukların tek üreticisi ve satıcısının TİGEM veya TİGEM tarafından resmi olarak yetki verilen kişi ya da firmalar olduğu, başka bir kişi veya firmanın TİGEM'den resmi izin almadan tohumluk üretimi veya satışı yapmasının suç teşkil ettiği ifade edilmekte olup; bu bağlamda kuruluşlarından izin alınmadan söz konusu ürünlerin ihracatına izin verilmemesinin talep edildiği iletilmektedir.
Kaynak: www.iib.org.trDevamı >>

21.11.2018Gümrüksüz satış mağazaları ön izin başvuru işlemlerinde aranılan belgelere azami dikkat gösterilmesi ile ilgili yazı.

Gümrüksüz satış mağazaları ön izin başvuru işlemlerinde aranılan belgeler ile mükerrer işlemlere ve gereksiz yazışmalara neden olunmaması hk.Devamı >>

21.11.2018Havayolu mürettebatının gümrük huzurunda imza atmayacağı, GENDEC formunu kaptan veya acentanın ibraz edeceği hk.

Yurtdışı sefere çıkan veya yurtdışından gelen hava taşıtı mürettebatının gümrük idaresi huzurunda imza atması uygulamasına son verilmesi ve GENDEC formunun yalnızca uçağın kaptanı veya yetkilendirilen acente/yer hizmetleri kuruluşu temsilcisi tarafından imzalanması ve havayolu beyan formu ekinde ilgili gümrük idaresine ibrazı hk. Devamı >>

21.11.2018Kağıtsız gümrük işlemlerinde beyannamenin 44 nolu hanesinde 0200 ve 0701 kodlu belgelerin kağıt ortamında istenilmemesi

Kağıtsız gümrük işlemlerinde, beyannamenin 44 nolu hanesinde beyan edilen 0200 kodlu ve 0701 kodlu belgelerin kağıt ortamında aranılmaması ve arşivlenmemesi hk.Devamı >>

21.11.2018Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya,Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği

Tercihsiz Menşe Uygulamasında Finlandiya, Almanya ve Kanada Gümrük idaresinin elektronik menşe şahadetnamesi düzenlediği hk.Devamı >>

21.11.2018Genel antrepo ile ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde ekonomik gereklilik değerlendirmesi tablosu güncellendi

Genel antrepo yatırım izni veya geçici depolama yeri ön izin başvurularında ekonomik gereklilik değerlendirmesi tablosuna ...5) Sağlanacak Tahmini İstihdam Bilgisi... ile ilgili satır eklenerek tablo güncellendi.Devamı >>

21.11.2018Türkiye-Ürdün STA Feshi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; 1 Mart 2011 tarihinden bu yana yürürlükte olan Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, Ürdün tarafının, Türkiye'den tercihli rejim kapsamında ithal edilen ürünlerin yerel endüstrisini olumsuz etkilediğini ve olumsuz ekonomik koşullarını gerekçe göstererek STA'nn fesih bildiriminin yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu fesih kararının öncesi ve sonrasında STA'nın devamı için T.C. Ticaret Bakanlığınca her düzeyde yoğun görüşme ve çabalarda bulunulduğu, ülkemizce önerilen tüm açılımlara ve esnekliklere rağmen Ürdün tarafının STA'yı iptal etmeyi tercih eder tutumundan geri adını atmadığının gözlemlendiği ve anlaşma zemininin tesis edilemediği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Bakanlığa intikal eden bilgilere göre, 1 Kasım 2018 tarihinde Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı tarafından Ürdün Sanayi ve Ticaret Odalarına STA'nın feshine ilişkin bir duyuru gönderildiği, söz konusu duyuruda; Türkiye-Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasının 22 Kasım 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı ve anılan tarih itibariyle Türkiye'den ithal edilen mallar için STA kapsamında belirlenen tavizli gümrük vergileri yerine Dünya Ticaret Örgütü'nün" en çok gözetilen ulus" (MFN) vergilerinin tahsil edilmeye başlanılacağı belirtilmektedir.

Kaynak: www.egebirlik.org.tr Devamı >>

21.11.201821 Kasım 2018 Tarihli, 30602 Sayılı Resmi Gazete

21.11.2018 Tarihli, 30602 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.11.2018INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri hk.

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri hakkında yazısıDevamı >>

20.11.2018Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesine İlişkin Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır.

Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesine İlişkin Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır.

Kaynak: http://ggm.ticaret.gov.trDevamı >>

20.11.2018Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden 19.11.2018 tarihinde alınan bildirimde; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu hususu hatırlatılarak;

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin ekte yer aldığı; bu ürünlere ilişkin itirazların T.C. Ticaret Bakanlığı'na en geç 10/12/2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği; başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP'sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir. Ayrıca firmaların listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünleri GTP'sinden ziyade tanımlarını inceleyip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı İletişim Bilgileri:

Kaynak: www.iib.org.tr Devamı >>

20.11.20182018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 20/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/11/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

20.11.201820 Kasım 2018 Tarihli, 30601 Sayılı Resmi Gazete

20.11.2018 Tarihli, 30601 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.11.201815-30 KASIM 2018 - Süs Bitkileri Referans Kıymet Flora Holland borsası kıymetler

15-30 KASIM 2018 - Süs Bitkileri Referans Kıymet Flora Holland borsası kıymetlerDevamı >>

19.11.201819 Kasım 2018 Tarihli, 30600 Sayılı Resmi Gazete

19.11.2018 Tarihli, 30600 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.11.201818 Kasım 2018 Tarihli, 30599 Sayılı Resmi Gazete

18.11.2018 Tarihli, 30599 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.11.2018AB Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Tebliğ Ek-1 tablosuna 0201.20 gtip i eklendi

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1 inde yer alan tablonun AB003 ve AB004 kod numaralı tarife kontenjanlarına Diğer kemikli parçalar 0201.20 gtip i eklendiDevamı >>

17.11.201817 Kasım 2018 Tarihli, 30598 Sayılı Resmi Gazete

17.11.2018 Tarihli, 30598 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.11.2018Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.

Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 

  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Skype ile Bize Ulaşın

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net
adreslerini Skype kontak listenize ekleyiniz.

Bizi Takip Edin