Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

2021 Yılı İthalat Rejimi tüm detay ve bağlantılarıyla beraber web sitemizde abonelerimizin hizmetine sunulmuştur.

Detaylar için tıklayınız

Sevdiklerinizle hep birlikte olacağınız sağlık dolu nice mutlu yıllar dileriz, Mevzuat.Net


Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

22.04.202122 Nisan 2021 Tarihli, 31462 Sayılı Resmi Gazete

22.04.2021 Tarihli, 31462 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

21.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

21.04.2021Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN görevinden alınmış yerine Mehmet MUŞ atanmıştır.

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın görevine son verilmiş ve suretle boşalan Ticaret Bakanlığına Mehmet MUŞ atanmıştır.Devamı >>

21.04.202121 Nisan 2021 Tarihli, 31461 Sayılı Resmi Gazete

21.04.2021 Tarihli, 31461 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

20.04.2021KOSGEB Hizmet ve Desteklerinden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri listesinde değişiklik

2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararın (1) sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri listesine (P) kodlu Eğitim isimli sektör eklenmiş ve (R) kodlu Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor isimli sektörde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

20.04.2021İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Düzenleme

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; internet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında üç aylık süre uygulamadan kaldırıldı; Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek "kep" uzantısı da eklendi; Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda BTK ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecek; Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre üç aydan iki aya indirildi...Devamı >>

20.04.20212011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinde Değişiklik

2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinde yer alan Ekonomi Bakanlığı Ticaret Bakanlığı olarak; Ekonomi Bakanı da ticaret Bakanı olarak değiştirilmiş; Grup Başkanlıkları tanımı yürürlükten kaldırılmış, denetim birimi tanımı eklenmiş ve tebliğde yer alan ibareler buna göre düzenlenmiş; TAREKS e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firmanın müştereken sorumlu olduğuna dair fıkra eklenmiş; firma tanımlamasında imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi geçerli olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.Devamı >>

20.04.20212018/11818 sayılı Karar eki listedeki Akaryakıt Ürünlerinde 20/4/2021 tarihinden itibaren uygulanacak ÖTV Tutarları.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararın ekindeki bazı akaryakıt ürünleri (kurşunsuz benzin, motorin, lpg, propan ve bütan) için 20/04/2021 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları.Devamı >>

20.04.2021İngiltere menşeli tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat, başvuru ve kullanım esasları

3839 sayılı Karar kapsamında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları.Devamı >>

20.04.2021İNGİLTERE STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan ilave gümrük vergileri uygulanacaktır.

3351 sayılı İlave Gümrük Vergisi Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan ilave gümrük vergilerinin uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.Devamı >>

20.04.2021İNGİLTERE STA sı kapsamında yapılan ithalatlarda, AB ye uygulanan gümrük vergileri/toplu konut fonu uygulanacaktır.

2021 yılı İthalat Rejim Kararına, Birleşik Krallık STA sı hükümlerine uygun şekilde menşe beyanı yapılmış eşya için Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/toplu konut fonu uygulanacağına ilişkin maddeler eklendi; eklenen bu madde gereğince de, 01/01/2021 ile 20/04/2021 arasındaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın ithalinde alınan teminatların iadesi için başvuru yapılabilecek.Devamı >>

20.04.2021Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır.

3577 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır. Devamı >>

20.04.202120 Nisan 2021 Tarihli, 31460 Sayılı Resmi Gazete

20.04.2021 Tarihli, 31460 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.04.2021AB nin Yeni KDV Sistemi Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin, işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu, değişikliğin amacının, sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve KDV'nin, tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak olduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, AB içerisinde malların mesafeli satışı için uygulanan mevcut eşik değerlerin kaldırıldığı, yerine tüm AB çapında uygulanacak yeni eşik değerin 10.000 avro olarak belirlendiği, 10.000 avronun altındaki telekomünikasyon, yayın ve elektronik hizmetleri arzının ve AB içerisinde malların mesafeli satışının, vergi mükellefinin kayıtlı olduğu üye ülkelerde KDV’ye tabi olmaya devam edebileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, yeni uygulama ile; 22 avroyu geçmeyen değerdeki ithal malları için uygulanan KDV istisnasının kaldırılacağı, AB’ye ithal edilen tüm malların KDV’ye tabi olacağı, daha önce değeri 22 avro üzerinde olan ürünler için yapıldığı gibi malların AB'ye ithalatı esnasında alıcı ödemesi uygulaması yerine AB'deki alıcılarca ithal edilen mallar için tedarikçilerin ve elektronik ara yüzlerin KDV'yi tahsili, beyanı ve vergi idarelerine ödemesi için yeni bir sistem kurulduğu; 150 Euro’yu geçmeyen değerdeki malların mesafeli satışı için KDV beyanı ve ödemesini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için basitleştirici önlemler getirileceği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye ve bilgilendirme dokümanlarına Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en bağlantı adresinden ulaşılabileceği, AB’nin yeni KDV sistemi ile ilgili olarak ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Komisyon'a iletilebileceği ifade edilmektedir.

Kaynak: itkib.org.tr Devamı >>

19.04.202119 Nisan 2021 Tarihli, 31459 Sayılı Resmi Gazete

19.04.2021 Tarihli, 31459 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

19.04.202118 Nisan 2021 Tarihli, 31458 Sayılı Resmi Gazete

18.04.2021 Tarihli, 31458 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.04.2021AB/2020/740 sayılı Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması ve yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar hk.Devamı >>

17.04.202117 Nisan 2021 Tarihli, 31457 Sayılı Resmi Gazete

17.04.2021 Tarihli, 31457 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

16.04.2021Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

16.04.2021Kripto Varlıklar Ödemelerde Kullanılamayacak

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esaslar hk.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.


Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin