cumhuriyet bayramı

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

31.03.202372. FASILda yer alan bazı demir çelik yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışı 1/5/2023 tarihine ertelendi

6776 sayılı İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklik ile; 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 pozisyonlarında yer alan bazı demir çelikten yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışının yürürlüğü 1 Mayıs 2023 tarihine ertelendi..Devamı >>

31.03.202331 Mart 2023 Tarihli, 32149 Sayılı Resmi Gazete

31.03.2023 Tarihli, 32149 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

30.03.2023Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (29/03/2023).

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının “şeker” başlıklı on üçüncü bölümünde değişikliğe gidildi.

Yeni şekli:

13) Şeker

DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatının mamul ürün ihracatı öncesinde öngörülmesi durumunda, Tebliğ’in 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla anılan ürün ithalatında asgari %20 oranında teminat uygulanır.

DİİB’lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami %3 fire oranı esas alınır.

Eski şekli:

13) Şeker

DİİB kapsamında 1701.99.10.00.11 GTİP'li kristal şeker ithalatında asgari % 20 oranında teminat uygulanır.

DİİB'lerin kapatılmasında, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı aranır.

DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak azami % 3 fire oranı esas alınır.

1701.99.10.00.11 GTIP'li kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, kristal şeker ithalatının gerçekleştirilmesini müteakip ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması şartı aranır. Devamı >>

30.03.2023Kriz Hallerinde Gönderilen Eşyaya Yönelik İşlemler - GK12F muafiyet kodu hk.

Deprem felaketinin yaşandığı 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılan işlemlerin incelenerek gerekli düzeltmelerin yapılması ve bundan sonrasında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 105 inci maddesi kapsamında kriz nedeniyle gelen eşyanın beyanının GK12F muafiyet kodu kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi hk.Devamı >>

30.03.2023Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişinde gözetim belgesinin uygunluk yazısı yerine kullanılmayacağı hk.

Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye girişinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü/İthalata Yetkili İl Müdürlükleri tarafından kontrol edildikten sonra düzenlenecek uygunluk yazısının esas alınmasının gerektiği, Gözetim Belgesinin uygunluk yazısı yerine kullanılmayacağı hk.Devamı >>

30.03.2023NCTS - BT Altyapısı Planlı Bakım Çalışması, 5 Nisan 2023 saat 21:0030 Mart 2023

5 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 21:00 tarihinde NCTS uygulamamızı etkileyecek bir planlı bakım çalışması neticesinde 4 saatlik kesinti gerçekleşecektir. Bu süreçte NCTS Mükellef arayüzü ve NCTS webservis üzerinden gönderilen beyanlar sisteme kabul edilmeyecektir.
Devamı >>

30.03.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

30.03.2023Kimyasallar Yönetimi Hk. (1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin, kimyasallarını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na kayıt ettirmeleri gerektiği)

T.C İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 27.03.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na iletilen yazıda;

31.12.2023 tarihine kadar 1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin, söz konusu kimyasal maddeye ait Bakanlıklarından kayıt numarası almadığı takdirde faaliyetine devam edemeyecekleri ifade edilmektedir.

1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin kimyasallarını Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt etmeleri gerektiği, kayıt işlemlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ecbs.cevre.gov.tr) altında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Süreç ile alakalı rehber, döküman, duyuru vb. içeriklerin https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer almakta olduğu ve kayıt işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.Devamı >>

30.03.2023Kayda Bağlı İhracat - Süt ve krema- Tereyağı- Patates- Kuru soğan- Adi fasulyeKırmızı mercimek

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen 29.03.2023 tarih ve 00084046330 sayılı yazıda; 25/03/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2023/6) marifetiyle “Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402)”, “Tereyağı: (GTP:0405.10)”, “Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP:0701.90)”, “Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11)”, “Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolusvulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19)” ve “Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)” İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla; söz konusu ürünlerin ihracatında, sadece koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB – Ankara) tarafından kayıt verilmesi uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Kaynak: https://uib.org.tr/tr/bulten-2023-188Devamı >>

30.03.202330 Mart 2023 Tarihli, 32148 Sayılı Resmi Gazete

30.03.2023 Tarihli, 32148 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

29.03.2023Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirinin Müteselsil Sorumluluğu konulu yazısı

Gümrük müşavirinin yerine getirdiği gümrük iş ve işlemleri ile imzaladığı beyannamelerde kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği ya da mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği veya bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği hallerde söz konusu verilerin doğruluğundan gümrük idaresine karşı sorumlu olduğu hk.Devamı >>

29.03.2023Anayasa Mahkemesi Kararı İTİRAZIN REDDİ (Beyan ile gümrük kıymetinin arttırılmasının uygun olduğu - 211 inci madde hk.)

4458 sayılı Gümrük Kanununun Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması ile ilgili 211 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 7333 sayılı Kanunla eklenen ...veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması... ibaresinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.Devamı >>

29.03.2023Küçük ev aletlerine ilişkin GÖZETİM Tebliği yeniden düzenlendi (Yürürlük; 22/04/2023)

2023/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan 8516.79.20.00.00 gtip li airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı; 8508.11.00.00.19 gtip li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri listeden çıkarıldı, 8509.40.00.00.12 gtip inde yer alan mikserlerde tezgah üstü hazneli (3 lt-10 lt) stand mikserler ve diğer mikserler ayrımı kaldırılarak, tüm mikserler 10 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.60.90.00.19 gtip inde yer alan eşyada airfryer ve diğerleri ayrımı kaldırılarak, tümü 30 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.71.00.00.19 gtip inde yer alan eşyalar gözetim listesinden çıkarıldı. (Yürürlük; 22/04/2023) birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. (Yürürlük; 22/04/2023)Devamı >>

29.03.2023Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik

1 seri nolu Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi gerekecek; Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek; 29/3/2023ı tarihinden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz etmiş olduğu teminat mektupları, 29/9/2023 tarihine kadar, yenilenebilecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilebilecek. bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.Devamı >>

29.03.20238517.13 gtipli Akıllı telefonlarda 200 ABD Doları/Adet şeklindeki gözetim uygulaması devam edecek (Yürürlük; 30/03/2023)

8517.13.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan akıllı telefonların ithalatında uygulanmakta olan 200 ABD Doları/Adet gözetim kıymetini 350 ABD Doları/Adet e yükselten İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; akıllı telefonlarda gözetim 200 ABD Doları/Adet(Gümrük Kıymeti) şeklinde uygulanmaya devam edecek. (Yürürlük; 30/03/2023)Devamı >>

29.03.202329 Mart 2023 Tarihli, 32147 Sayılı Resmi Gazete

29.03.2023 Tarihli, 32147 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.03.2023Gümrükler Genel Müdürlüğünün Disiplin İşlemleri Konulu Yazısı.

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap ...Merkez Disiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunda Gümrük Müşavir Derneklerinden Temsilci Bulundurulması... ve ...Dava Konusu İhracat İşlemlerinde Gümrük Kanunu 181/2 Md. İst. Beraat Eden Gümrük Müşavirlerine Disiplin Cezası Verilmesi Hususu... konulu yazıları ile cevabi yazı hk.Devamı >>

28.03.20232023/8 sayılı Genelge kapsamı başvurular ve İstisnai Kıymetle Beyan Başvuru Kılavuzu

Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki istisnai kıymetle beyan taleplerinin TPS üzerinden yapılabilmesine ilişkin yayımlanan 2023/8 sayılı Genelgede belirtildiği üzere royalti/lisans kapsamındaki başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.Devamı >>

28.03.2023İTKİB- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mücbir Sebep Halleri Hk.


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve İskenderun Limanı'nda çıkan yangın sebebiyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan ihracatçılarımız tarafından iletilen şifahi değerlendirme talepleri ile 15.03.2023 tarihinde Sayın Bakanımız başkanlığında gerçekleştirilen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında gündeme getirilen söz konusu eşyaya ilişkin olarak mücbir sebebe istinaden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında izlenebilecek usullere ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Mer’i 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 27. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca; deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan firmaların ilgili mahkemeye başvurmak suretiyle zayi olan eşya/ürünün durumunu öncelikle tespit ettirmesi gerektiği, söz konusu tespite ilişkin tebligatın mahkeme tarafından belge için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), izin için ise ilgili gümrük idaresine yapılması ertesinde, belge/izin sahibi firmanın mevcut durumu gösterir mahkeme tespitiyle birlikte başvuru yapması halinde firmanın talebine göre belge/izin kapsamı ithal eşyasına tekabül eden ihracat aranmamakta ya da söz konusu telef olan veya kaybolan eşya kadar yeniden ithalata izin verildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, firmanın başvurması halinde belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında (belge için Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, belge/izin sahibi ihracatçı firmaların belirtilen usuller çerçevesinde müracaatları halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanabileceği bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2023-5699.htmlDevamı >>

28.03.20232017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik

2017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Dayanak, Tanımlar, İdari yaptırımlar başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin