Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Son Dakika Haberler

28.10.2020İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk. Yazı

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Kaynak: igmd.org.trDevamı >>

28.10.20206102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.(Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları; Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar; Bakanlıktan uygun görüş alınması)Devamı >>

28.10.202028 Ekim 2020 Tarihli, 31288 Sayılı Resmi Gazete

28.10.2020 Tarihli, 31288 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.10.2020MEDOS - Form A Belgeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan ve daha önce duyurusu yapılan yazıda, Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak da ıslak imza ve ıslak mühürlü bir şekilde düzenlenebileceği ifade edilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığından alınan talimat gereği Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya ülkelerine ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanmasına geçileceği belirtilerek söz konusu belgelerin üzerinde ıslak imza ve ıslak mühür bulunmasına gerek bulunmadığından bahsedilmektedir.

Kaynak: itkib.org.tr Devamı >>

27.10.2020Yabancı Plakalı Kişisel Taşıtlar İçin Süre Uzatımı

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının izin süresi gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu tarih itibariyle süresi biten taşıtlar için ilgililerin 31.12.2020 tarihinden önce bireysel olarak kendilerine en yakın gümrük müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmekte olup taşıtın yurt dışı edilememesine ilişkin gerekçeler gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacaktır.Devamı >>

27.10.2020Teslim Şekilleri ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yazısı.

INCOTERMS 2020 de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu hk.Devamı >>

27.10.2020Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

27.10.2020Çevre Etiketi Yönetmelik TASLAĞI

Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM)’den alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen, ülkemizde ulusal çevre etiketi sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 19,10,2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren Çevre Etiketi Yönetmelliği’nin ekte yer alan genel gerekçe doğrultusunda yeniden hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsada, https://ced.csb.gov.tr/taslak-yonetmelikler-tebligler-kriterler-i-476 linkinde yer alan yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna eklenerek 30 Ekim 2020 Cuma gününe kadar Türkiye İhracatçılar Mecilisimiz (TİM)’e iletilmek üzere yapiciogluk@oaib.org.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Kaynak:http://www.oaib.org.tr/Devamı >>

27.10.2020Irak - Domates İthalat Yasağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen 23.10.2020 tarih ve 58490308 sayılı yazıda; Erbil Ticaret Ataşeliğimizin yazısına atfen; IKBY tarafından tatbik edilen domates ürünündeki dönemsel ithalat yasağının kaldırıldığı belirtilmektedir.

Kaynak:http://www.uib.org.tr/ Devamı >>

27.10.2020Brexit - Coğrafi İşaretler hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Birleşik Krallık (BK) ve AB arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda 31 Ocak 2020 tarihinde Brexit’in gerçekleştiği, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen Geçiş Dönemi’nin başladığı, söz konusu dönem boyunca BK’nin, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele gördüğü ve AB mevzuatının BK’da uygulanmaya devam ettiği, Geçiş Dönemi sonrasında ise BK’nin, AB Tek Pazarı dışında kalacağı ve kendi mevzuatını uygulamaya başlayacağı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında da, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle BK’nın AB Coğrafi İşaret sistemini terk ederek, DTÖ Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’na (TRIPs) uygun yeni bir “Coğrafi İşaret” sistemi kurmasının ve yürürlüğe koymasının beklendiği belirtilmiş olup ülkemizle BK arasında, geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girmesi için çalışmaları sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri esnasında coğrafi işaretlere ilişkin olarak muhataplarımızca;

- Geçiş Dönemi sonrasında, BK’da coğrafi işaretlerin tanınmasının AB’ye benzer şekilde doğrudan başvuru veya STA benzeri uluslararası anlaşmalar aracılığıyla sağlanacağı,

Kaynak:www.itkib.org.trDevamı >>

27.10.2020Irak Tarafında Ek Vergi ve Koruma Tedbiri Sona Eren Ürünler Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Erbil Ticaret Ataşeliğinin Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne hitaben bir yazısına atıfla, Irak’ın "yerli üretimi korumak" amacıyla başta elektrik iletkenleri olmak üzere bazı ürünlerde 1 Mayıs 2019 ve 15 Kasım 2019 tarihlerinde ayrı ayrı %100 ek vergi uygulamaya başladığı bilgisi doğrultusunda, aralarında 61019000 GTİPLİ Suya Dayanıklı Montların da yer aldığı bazı ürünlerden alınan ilave vergilerin, söz konusu vergiye temel teşkil eden kararın süresinin dolmuş olması sebebiyle kaldırıldığı bildirilmektedir.

Kaynak:http://www.itkib.org.tr/Devamı >>

27.10.202027 Ekim 2020 Tarihli, 31287 Sayılı Resmi Gazete

27.10.2020 Tarihli, 31287 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.10.202026 Ekim 2020 Tarihli, 31286 Sayılı Resmi Gazete

26.10.2020 Tarihli, 31286 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

26.10.202025 Ekim 2020 Tarihli, 31285 Sayılı Resmi Gazete

25.10.2020 Tarihli, 31285 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

24.10.2020Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin, Ulusal Markerin Ekleneceği Akaryakıt Türleri başlıklı 5.inci maddesinde ve Ek-1 inde yer alan teminat mektubundaki adres bilgilerinde değişiklik yapıldı.Devamı >>

24.10.202024 Ekim 2020 Tarihli, 31284 Sayılı Resmi Gazete

24.10.2020 Tarihli, 31284 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

23.10.2020Bakan Pekcan, TÜSİAD'ın "Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeniden Yapılanması" webinarına katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında sağlanacak anlaşmaya paralel biçimde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında da bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde Birleşik Krallık makamlarıyla çalışmaların olumlu ilerlediğini belirterek, "Hatta belli bir noktaya ulaşmış durumdayız." dedi.Devamı >>

23.10.2020Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

23.10.2020Suriyede Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri (23.10.2020)SURİYE'DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ ne 21 nolu sıra eklenmiştir.

Karpuz Çekirdeği (1207.70 pozisyonunda sınıflandırılan) (23.10.2020 tarihinde eklenmiştir.)

Kaynak: ticaret.gov.tr
Devamı >>

23.10.2020Rejenere cips, elyaf ve ipliklerin İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında ithalatı hk.

Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen girdiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığı, bunların geri dönüştürülmüş (rejenere) malzemeden üretilen 39.07 GTP kodu altında sınıflandırılan polietilen tereftalat cips; 5503.20 GTP altında sınıflandırılan poliester elyaf ve 54.02 ve 55.09 GTP altında sınıflandırılan sentetik ipliklerin İthalat Rejim Kararının 7. maddesi kapsamında ithalatının uygun görüldüğü hk.Devamı >>

Ücretsiz SonDakika Programı

Türkiye' nin dış ticareti ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri en kısa ve hızlı yoldan sizlere ulaştırır. Sondakika Programı ücretsizdir.

Sondakika Nedir? Sondakika Yükle

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi ile gümrük vergisi hesaplamak artık çok kolay.

Detaylar için tıklayınız

İngilizce Tercümeler %50 İndirimli

İthalat Tebliğleri ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri (Standardizasyon Tebliğleri) İngilizce Tercümeleri Mevzuat.Net abonelerine %50 İNDİRİM.

Detaylar için tıklayınız

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir. Sistemi İnternet üzerinden on-line olarak kullanabileceğiniz gibi, eğer dilerseniz kendi bilgisayarınıza kurarak da kullanabilirsiniz.


Sistemimizde ne tür bilgileri kolayca öğrenebileceğinizin canlı bir örneği olarak yukarı bölümdeki Gümrük Tarife Detayı Göster bölümüne geçerli bir Gümrük Tarife Numarası (g.t.i.p.) yazıp ve ardından bir ülke seçip, Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basabilirsiniz. 
  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemem, hangi izinleri almam, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin