Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Tebliğler > 2017 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (Standardizasyon) Tebliğleri

TebliğlerTarihÜcret
1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)
Communiqué On Inspection for Conformity to Standards on Import (Product Safety and Inspection: 2017/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
2 Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/2)
Communiqué on Radiation Controls for Food and Agricultural Products to be Imported from Japan (Product Safety and Inspection: 2017/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
3 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/3)
Communiqué on Import Inspection of Wastes that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
4 Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4)
Communiqué on Import Inspection of Products that are Subject to Special Permission from the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
5 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/5)
Communiqué on Import Control of Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock (Product Safety and Inspection: No: 2017/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
6 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/6)
Communiqué on Import Inspection of Chemicals that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
7 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/7)
Communiqué on Import Inspection of Solid Fuels that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
8 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/8)
Communiqué on Import Inspection of Radio and Telecommunication Terminal Equipment (Product Safety and Inspection: 2017/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products which are required to bear CE Marking (Product Safety and Inspection: 2017/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
10 Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/10)
Communiqué on Import Inspection of Toys (Product Safety and Inspection: 2017/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
11 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/11)
Communiqué on Import Inspections of Personal Protective Equipments (Product Safety and Inspection: 2017/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
12 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/12)
Communiqué on Import Controls for Certain Consumer Products which are inspected by the Ministry of Customs and Trade (Product Safety and Inspection: 2017/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
13 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13) 30.12.2016 ? Teklif iste
14 Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/14)
Communiqué on Import Inspections of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2017/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
15 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/15)
Communiqué on Import Inspection of Batteries and Accumulators (Product Safety and Inspection: 2017/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
16 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16)
Communiqué on Import Inspection of Medical Appliances (Product Safety and Inspection: 2017/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
17 Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/17)
Communiqué on Import Inspection of Forestry Cultivation Materials (Product Safety and Inspection: 2017/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
18 Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/18) 30.12.2016 ? Teklif iste
19 Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/19)
Communiqué on Import Inspection of Tobacco, Tobacco Products, Alcohol and Alcoholic Beverages (Product Safety and Inspection: 2017/19)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
20 Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20)
Communiqué on Import Inspection of Certain Products that are Subject to the Inspection of the Ministry of Health (Product Safety and Inspection: 2017/20)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
21 Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/21)
Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export and Import for Certain Agricultural Products (Product Safety and Inspection: 2017/21)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
22 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/22)
Communiqué on the Classification of the Firms with the Purpose of Risk Based Commercial Quality Controls of Exports (Product Safety and Inspection: 2017/22)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste
23 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/23)
Communiqué on Import Inspection of Metal Scraps that are under control relating to protection of environment (Product Safety and Inspection: 2017/23)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
30.12.2016 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.