Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Tebliğler > 2019 Yılı İthalat Rejimi Tebliğleri

TebliğlerTarihÜcret
1 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)
Communiqué on international fairs in Turkey (Import: 2019/1)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
2 Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)
Communiqué on Imports of War Weapons and Parts Thereof (Import: 2019/2)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
3 Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)
Communiqué on imports of radioactive substances and apparatus using such substances (Import: 2019/3)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
4 Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)
Communiqué for the Importation of High Density Sweetener (Import: 2019/4)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
5 Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)
Communiqué on imports of maps and similar documents containing map information (Import: 2019/5)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
6 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)
Communiqué on the generalized system of preferences (import: 2019/6)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
7 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)
Communiqué on Imports of Road Vehicles (Import: 2019/7)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
8 Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)
Communiqué on imports of civil air crafts (Import: 2019/8)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
9 Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)
Communiqué on imports of used or renovated goods (Import: 2019/9)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
10 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)
Communiqué on imports of valuable papers like banknotes and similar (import: 2019/10)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
11 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)
Communiqué on imports of certain explosive substances, fire guns, knives and similar articles (import: 2019/11)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
12 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)
Communiqué on Registering End-Use Certificates of Dual-Use Goods and Technologies (Import: 2019/12)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
13 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)
Communiqué on imports of certain products which effect worker's health and work security (import: 2019/13)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
14 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)
Communiqué on imports of Substances That Deplete the Ozone Layer (Import: 2019/14)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
15 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)
Communiqué on Inspection of Certain Textile, Apparel and Leather Products (Import: 2019/15)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
16 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)
Communiqué on imports of fertilizers (Import: 2019/16)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
17 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)
Communiqué on imports of substances listed in the annexes to the Convention on the Control of Chemical Weapons (Import: (2019/17)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste
18 Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)
Communiqué on Suspension System (Import: 2019/18)
Lütfen Dikkat: Bu Tebliğ yürürlükte değildir
29.12.2018 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.