Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Kanunlar

KanunlarTarihÜcret
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - 6502 28.11.2013 ? Teklif iste
2 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu - 6458 11.04.2013 ? Teklif iste
3 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu - 5996 13.06.2010 ? Teklif iste
4 Biyogüvenlik Kanunu - 5977 (GDO lu ürünler hk.) 26.03.2010 ? Teklif iste
5 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5951 05.02.2010 ? Teklif iste
6 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5946 22.01.2010 ? Teklif iste
7 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5904 03.07.2009 ? Teklif iste
8 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5838 28.02.2009 ? Teklif iste
9 Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5810 25.11.2008 ? Teklif iste
10 Elektronik Haberleşme Kanunu - 5809 10.11.2008 ? Teklif iste
11 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5793 06.08.2008 ? Teklif iste
12 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5766 06.06.2008 ? Teklif iste
13 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5761 15.05.2008 ? Teklif iste
14 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun - 5746 12.03.2008 ? Teklif iste
15 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5622 17.04.2007 ? Teklif iste
16 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5623 17.04.2007 ? Teklif iste
17 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5576 13.02.2007 ? Teklif iste
18 Tohumculuk Kanunu - 5553 08.11.2006 ? Teklif iste
19 Evrensel Hizmet Kanunu - 5369 25.06.2005 ? Teklif iste
20 Kabahatler Kanunu - 5326 31.03.2005 ? Teklif iste
21 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5307 13.03.2005 ? Teklif iste
22 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu - 5300 17.02.2005 ? Teklif iste
23 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5217 23.07.2004 ? Teklif iste
24 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun - 5201 03.07.2004 ? Teklif iste
25 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun - 5179
Law No 5179 On Adoption Of The Amended Decree By-Law On The Production, Consumption And Inspection Of Food
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
05.06.2004 ? Teklif iste
26 Elektronik İmza Kanunu - Kanun No: 5070 23.01.2004 ? Teklif iste
27 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun - 5042 15.01.2004 ? Teklif iste
28 Petrol Piyasası Kanunu - 5015 20.12.2003 ? Teklif iste
29 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu-4982 24.10.2003 ? Teklif iste
30 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-4957 01.08.2003 ? Teklif iste
31 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-4926
Law No: 4926, on Anti-Smuggling
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
19.07.2003 ? Teklif iste
32 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun-4910 01.07.2003 ? Teklif iste
33 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu-4875 17.06.2003 ? Teklif iste
34 İş Kanunu - 4857 10.06.2003 ? Teklif iste
35 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun - 4817
Law On The Work Permit For Foreigners - No: 4817
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
06.03.2003 ? Teklif iste
36 Özel Tüketim Vergisi Kanunu-4760 12.06.2002 ? Teklif iste
37 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 19.01.2002 ? Teklif iste
38 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun - 4733 09.01.2002 ? Teklif iste
39 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun-4703 11.07.2001 ? Teklif iste
40 Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) - 4646 02.05.2001 ? Teklif iste
41 Şeker Kanunu-4634 19.04.2001 ? Teklif iste
42 Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun) 04.11.1999 ? Teklif iste
43 Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun - 4457 04.11.1999 ? Teklif iste
44 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - No: 4077
Consumer Protection Law - No: 4077
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
08.03.1995 ? Teklif iste
45 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun - 4054 13.12.1994 ? Teklif iste
46 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun - Kanun No: 3577 01.07.1989 ? Teklif iste
47 Serbest Bölgeler Kanunu - Kanun No: 3218 15.06.1985 ? Teklif iste
48 Katma Değer Vergisi Kanunu (Kanun No: 3065) 02.11.1984 ? Teklif iste
49 Karayolları Trafik Kanunu - 2918 18.10.1983 ? Teklif iste
50 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun - 2813 07.04.1983 ? Teklif iste
51 Turizmi Teşvik Kanunu - (Kanun No: 2634) 16.03.1982 ? Teklif iste
52 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun - Kanun No 2581 21.01.1982 ? Teklif iste
53 Yem Kanunu - 1734
Law No: 1734, Feed Law
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
07.06.1973 ? Teklif iste
54 Su Ürünleri Kanunu-1380 04.04.1971 ? Teklif iste
55 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük - 3/15481 18.10.1952 ? Teklif iste
56 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun - 2313 24.06.1933 ? Teklif iste
57 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu - 1262 26.05.1928 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.