Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Kanunlar

KanunlarTarihÜcret
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - 6502 28.11.2013 2870 TL + KDV Teklif iste
2 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu - 6458 11.04.2013 ? Teklif iste
3 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu - 5996 13.06.2010 ? Teklif iste
4 Biyogüvenlik Kanunu - 5977 (GDO lu ürünler hk.) 26.03.2010 ? Teklif iste
5 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5951 05.02.2010 35 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
6 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5946 22.01.2010 30 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
7 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5904 03.07.2009 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
8 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5838 28.02.2009 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
9 Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5810 25.11.2008 80 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
10 Elektronik Haberleşme Kanunu - 5809 10.11.2008 ? Teklif iste
11 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5793 06.08.2008 10 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
12 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5766 06.06.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
13 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5761 15.05.2008 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
14 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun - 5746 12.03.2008 ? Teklif iste
15 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5622 17.04.2007 ? Teklif iste
16 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5623 17.04.2007 51 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
17 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5576 13.02.2007 ? Teklif iste
18 Tohumculuk Kanunu - 5553 08.11.2006 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
19 Evrensel Hizmet Kanunu - 5369 25.06.2005 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
20 Kabahatler Kanunu - 5326 31.03.2005 ? Teklif iste
21 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5307 13.03.2005 ? Teklif iste
22 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu - 5300 17.02.2005 ? Teklif iste
23 Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5301 16.02.2005 ? Teklif iste
24 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5217 23.07.2004 ? Teklif iste
25 Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun - 5201 03.07.2004 165 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
26 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun - 5179
Law No 5179 On Adoption Of The Amended Decree By-Law On The Production, Consumption And Inspection Of Food
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
05.06.2004 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
27 Elektronik İmza Kanunu - Kanun No:5070 23.01.2004 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
28 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun - 5042 15.01.2004 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
29 Petrol Piyasası Kanunu - 5015 20.12.2003 ? Teklif iste
30 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu-4982 24.10.2003 130 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
31 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun-4957 01.08.2003 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
32 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-4926
Law No: 4926, on Anti-Smuggling
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
19.07.2003 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
33 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun-4910 01.07.2003 20 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
34 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu-4875 17.06.2003 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
35 İş Kanunu - 4857 10.06.2003 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
36 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun - 4817
Law On The Work Permit For Foreigners - No: 4817
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
06.03.2003 350 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
37 Özel Tüketim Vergisi Kanunu-4760 12.06.2002 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
38 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 19.01.2002 120 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
39 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun - 4733 09.01.2002 ? Teklif iste
40 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun-4703 11.07.2001 150 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
41 Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) - 4646 02.05.2001 ? Teklif iste
42 Şeker Kanunu-4634 19.04.2001 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
43 Hayvan Islahı Kanunu-4631
Law No 4631 on Livestock Breeding
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
10.03.2001 ? Teklif iste
44 Gümrük Kanunu- (4458 nolu Kanun) 04.11.1999 2400 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
45 Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun - 4457 04.11.1999 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
46 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - No: 4077
Consumer Protection Law - No: 4077
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
08.03.1995 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
47 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun - 4054 13.12.1994 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
48 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun - Kanun No: 3577 01.07.1989 200 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
49 Serbest Bölgeler Kanunu - Kanun No: 3218 15.06.1985 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
50 Katma Değer Vergisi Kanunu (Kanun No: 3065) 02.11.1984 450 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
51 Karayolları Trafik Kanunu - 2918 18.10.1983 ? Teklif iste
52 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun - 2813 07.04.1983 250 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
53 Turizmi Teşvik Kanunu - (Kanun No: 2634) 16.03.1982 300 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
54 Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun - Kanun No 2581 21.01.1982 60 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
55 Yem Kanunu - 1734
Law No: 1734, Feed Law
Lütfen Dikkat: Bu Kanun yürürlükte değildir
07.06.1973 100 TL + KDV Satın Al
Sepete Ekle
56 Su Ürünleri Kanunu-1380 04.04.1971 ? Teklif iste
57 Su Ürünleri Kanunu-1380 04.04.1971 ? Teklif iste
58 Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük - 3/15481 18.10.1952 ? Teklif iste
59 Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun - 2313 24.06.1933 ? Teklif iste
60 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu - 1262 26.05.1928 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.