Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri


Tariff-Tr.com Abonelerine İndirim

Tariff-Tr.com Yıllık paket abonelerine %50,
Tariff-Tr.com Aylık paket abonelerine %10 indirim

Tarif-Tr.com abonesi olmak için tıklayınız.Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

Yönetmelikler

YönetmeliklerTarihÜcret
1 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) 03.11.2016 ? Teklif iste
2 Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) 02.10.2016 ? Teklif iste
3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) 02.10.2016 ? Teklif iste
4 Avrupa Komisyonu 2016/1246 sayılı Uygulama Direktifi (Çin menşeli yüksek yorulum performanslı demir ve çelik beton kuvvetlendirme barlarının AB ülkelerine ithalatında anti-damping vergisi uygulanması) 29.07.2016 ? Teklif iste
5 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) 30.06.2016 ? Teklif iste
6 Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28.06.2014 ? Teklif iste
7 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 13.06.2014 ? Teklif iste
8 Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 07.08.2013 ? Teklif iste
9 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Regulation on Facilitation of Customs Procedures
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
10.01.2013 ? Teklif iste
10 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)
Regulation on Transportable Pressure Equipment (2010/35/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
31.12.2012 ? Teklif iste
11 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Regulation on Control of Waste Electrical and Electronic Equipments
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
22.05.2012 ? Teklif iste
12 Kesimlik ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyunların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2012/25)
Communiqué on Requirements for Control Certificate Approval on import of Bovine Animals and Sheep for slaughter and stock-breeding (No: 2012/25)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
14.03.2012 ? Teklif iste
13 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.02.2012 ? Teklif iste
14 Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007) te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.01.2012 ? Teklif iste
15 Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik 21.12.2011 ? Teklif iste
16 Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 17.12.2011 ? Teklif iste
17 Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 ? Teklif iste
18 Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik 17.12.2011 ? Teklif iste
19 Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 ? Teklif iste
20 Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17.12.2011 ? Teklif iste
21 Bitki Karantinası Yönetmeliği 03.12.2011 ? Teklif iste
22 Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından Motorlu Araçların ve Motorlarının Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009) 03.08.2011 ? Teklif iste
23 Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Regulation on Active Implantable Medical Devices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
07.06.2011 ? Teklif iste
24 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Regulation on Medical Devices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
07.06.2011 ? Teklif iste
25 Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (AT) 79/2009
Regulation on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles (EC) No: 79/2009
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
07.06.2011 ? Teklif iste
26 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
Regulation on Appliances Burning Gaseous Fuels (2009/142/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
01.04.2011 ? Teklif iste
27 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.03.2011 ? Teklif iste
28 Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
06.03.2011 ? Teklif iste
29 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.12.2010 ? Teklif iste
30 Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.11.2010 ? Teklif iste
31 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.08.2010 ? Teklif iste
32 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik 13.08.2010 ? Teklif iste
33 Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2010/31)
Communiqué on Requirements Relating to Control Certificate Issuance for Importation of Animals for Slaughter and Stock Farming (No: 2010/31)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
16.07.2010 ? Teklif iste
34 Tıbbi Cihazlar Uyarı Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 14.07.2010 ? Teklif iste
35 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10.07.2010 ? Teklif iste
36 Motorlu Araçların Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/64/AT) 04.06.2010 ? Teklif iste
37 Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracaatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.04.2010 ? Teklif iste
38 Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation Amending the Regulation on Cosmetics
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
27.03.2010 ? Teklif iste
39 Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelikte ((AT) 715/2007) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.03.2010 ? Teklif iste
40 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik - 2010/31 30.01.2010 ? Teklif iste
41 Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.01.2010 ? Teklif iste
42 Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.01.2010 ? Teklif iste
43 Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) 11.01.2010 ? Teklif iste
44 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending Regulation on the Type-approval of Measures Against The Emission Of Gaseous And Particulate Pollutants From Internal Combustion Engines To Be Installed In Non-Road Mobile Machinery (97/68/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
31.12.2009 ? Teklif iste
45 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009 ? Teklif iste
46 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 26.11.2009 ? Teklif iste
47 Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.11.2009 ? Teklif iste
48 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğinde (90/384/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.11.2009 ? Teklif iste
49 Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik
Regulation on the Import, Processing, Export, Control and Inspection of Genetically Modified Organisms and Products for Food and Feed Purposes
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
26.10.2009 ? Teklif iste
50 Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli) 07.10.2009 ? Teklif iste
51 Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.08.2009 ? Teklif iste
52 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.07.2009 ? Teklif iste
53 Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Regulation on Work Permit, Food Registry and Production Permit Operations and Employment of Responsible Managers in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
31.07.2009 ? Teklif iste
54 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 19.07.2009 ? Teklif iste
55 Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT) 27.04.2009 ? Teklif iste
56 Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007) 21.04.2009 ? Teklif iste
57 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) 03.03.2009 ? Teklif iste
58 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde (2004/108/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Regulation on Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
20.02.2009 ? Teklif iste
59 Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Regulation on Recognition, Registration and Follow-up of the Sheep and Goat Type Animals
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
10.02.2009 ? Teklif iste
60 Zirai Karantina Yönetmeliği
Regulation on Agricultural Quarantine
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
10.02.2009 ? Teklif iste
61 Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
Regulation relating to the Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances and Preparations
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
26.12.2008 ? Teklif iste
62 Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik
Regulation on Limitations Relating to Production, Placing on the Market and Usage of Certain Dangerous Substances, Preparations and Articles
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
26.12.2008 ? Teklif iste
63 Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
Regulation on Production, Modification and Assembling of Vehicles
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
28.11.2008 ? Teklif iste
64 Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği 27.10.2008 ? Teklif iste
65 Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği 17.10.2008 ? Teklif iste
66 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Regulation amending the Regulation Relating To The Market Surveillance And Inspection Of The Products
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
08.10.2008 ? Teklif iste
67 Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik
Regulation on Food Safety and Controlling and Inspecting Food Quality
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
26.09.2008 ? Teklif iste
68 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Regulation on Control of Waste Oil
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.07.2008 ? Teklif iste
69 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Regulation on General Principles of Waste Management
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
05.07.2008 ? Teklif iste
70 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.06.2008 ? Teklif iste
71 Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) 08.06.2008 ? Teklif iste
72 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT) 05.06.2008 ? Teklif iste
73 Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Regulation on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.05.2008 ? Teklif iste
74 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 27.12.2007 ? Teklif iste
75 Avrupa Birliği' nin 2007/704/EC sayılı Konsey Kararı ve 1279/2007 sayılı Yönetmeliği 31.10.2007 ? Teklif iste
76 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)
Regulation on Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
24.10.2007 ? Teklif iste
77 Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik
Regulation On Issuing Document Base To Export Permission For Nuclear And Nuclear Dual Use Items
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
13.09.2007 ? Teklif iste
78 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.07.2007 ? Teklif iste
79 Avrupa Birliği' nin 816/2007 Sayılı Komisyon Kararı 12.07.2007 ? Teklif iste
80 Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25.06.2007 ? Teklif iste
81 Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)
Regulation on the Type-approval of Measures Against The Emission Of Gaseous And Particulate Pollutants From Internal Combustion Engines To Be Installed In Non-Road Mobile Machinery (97/68/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
20.06.2007 ? Teklif iste
82 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Regulation on Work Permit, Food Registry and Production Permit Operations and Employment of Responsible Managers in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
18.06.2007 ? Teklif iste
83 Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12.06.2007 ? Teklif iste
84 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelikte (73/23/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Regulation on the Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits (73/23/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
10.05.2007 ? Teklif iste
85 İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Import Regulation
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
12.04.2007 ? Teklif iste
86 Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT)
Regulation on the Non-Automatic Weighing Instruments (90/384/EEC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.03.2007 ? Teklif iste
87 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) 31.01.2007 ? Teklif iste
88 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.01.2007 ? Teklif iste
89 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
Regulation on Pressure Equipment (97/23/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
22.01.2007 ? Teklif iste
90 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Regulation on Medical Devices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.01.2007 ? Teklif iste
91 Vücut Dışında Kullanılan (İn vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Regulation on In Vitro Diagnostic Medical Devices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.01.2007 ? Teklif iste
92 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)
Regulation of Electromagnetic Compatibility (89/336/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
93 Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT)
Regulation on Machinery Safety (98/37/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
94 Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) 30.12.2006 ? Teklif iste
95 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)
Regulation on the Electrical Equipment Designed for Use within Certain Voltage Limits (73/23/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
96 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)
Regulation on Simple Pressure Vessels (87/404/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
97 Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT)
Regulation on the Equipment and Protective Systems Intended For Use In Potentially Explosive Atmospheres (94/9/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
98 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)
Regulation on the Appliances Burning Gaseous Fuels (90/396/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
99 Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)
Regulation on Energy Efficiency Requirements for Household Electric Refrigerators, Freezers and Combinations Thereof (96/57/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
30.12.2006 ? Teklif iste
100 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Regulation on Personal Protective Equipments
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
29.11.2006 ? Teklif iste
101 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 ? Teklif iste
102 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.11.2006 ? Teklif iste
103 İhracat Yönetmeliği 06.06.2006 ? Teklif iste
104 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation on the Amendment of Regulation Concerning Work Permit and Production Permit Procedures and Employment of Responsible Manager in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
24.02.2006 ? Teklif iste
105 Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği
Regulation on Licensed Storage of Cereals, Legumes and Oil Seeds
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
08.10.2005 ? Teklif iste
106 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation on the Amendment of Regulation Concerning Work Permit and Production Permit Procedures and Employment of Responsible Manager in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
10.09.2005 ? Teklif iste
107 Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği
Electricity Market Import and Export Regulation
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
07.09.2005 ? Teklif iste
108 Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (96/74/AT)
Regulation on Naming of Textile Products (96/74/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
12.08.2005 ? Teklif iste
109 Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik (94/11/AT)
Regulation on Labelling of the Materials Used in the Main Components of Footwear For Sale to the Consumer (N. 94/11/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.08.2005 ? Teklif iste
110 Kozmetik Yönetmeliği
Regulation on Cosmetics
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
23.05.2005 ? Teklif iste
111 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Regulation on Control of Hazardous Waste
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
14.03.2005 ? Teklif iste
112 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 17.02.2005 ? Teklif iste
113 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Regulation on the Amendment of Regulation Concerning Work Permit and Production Permit Procedures and Employment of Responsible Manager in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
15.02.2005 ? Teklif iste
114 Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
Regulation Regarding the Measures to be Taken for Monitoring Certain Substances and the Residues thereof in Live Animals and Animal Products
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
19.01.2005 ? Teklif iste
115 Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
Regulation on License Authorization of Medicinal Products for Humans
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
19.01.2005 ? Teklif iste
116 İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)
Regulation on Type Approval of Two or Three-wheel Motor Vehicles (2002/24/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
23.12.2004 ? Teklif iste
117 Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
Regulation regarding Consumer Rights on Telecommunication Sector
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
22.12.2004 ? Teklif iste
118 Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
Industrial Zones Regulation
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
16.12.2004 ? Teklif iste
119 Zirai Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği
Regulation on Agricultural Quarantine Sampling and Analysis
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
14.10.2004 ? Teklif iste
120 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik
Regulation on Administrative Monetary Penalties to be Imposed by Telecommunication Authority on Operators and Other Sanctions and Measures
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
05.09.2004 ? Teklif iste
121 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 ? Teklif iste
122 Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Regulation on Work Permit, Food Registry and Production Permit Operations and Employment of Responsible Managers in Businesses that Produce Food and Articles and Materials that Come into Contact with Food
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
27.08.2004 ? Teklif iste
123 Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik 16.06.2004 ? Teklif iste
124 İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği 08.06.2004 ? Teklif iste
125 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ
Communiqué of the Ministry of Health on the Principle Criteria regarding the Designation of Notified Bodies for Toys
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
28.02.2004 ? Teklif iste
126 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Regulation on Personal Protective Equipments
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.02.2004 ? Teklif iste
127 Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği 27.01.2004 ? Teklif iste
128 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Regulation on Control of Waste Oil
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
21.01.2004 ? Teklif iste
129 Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği
Regulation Regarding Technical Regulations and Standardization for Foreign Trade
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
31.12.2003 ? Teklif iste
130 Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Regulation amending the Regulation on Raw Material and Sugar Prices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
17.11.2003 ? Teklif iste
131 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003 ? Teklif iste
132 Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik 29.08.2003 ? Teklif iste
133 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği 20.08.2003 ? Teklif iste
134 Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği
Regulation on Licencing Pharmaceuticals and Medial Preparations
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
23.10.2002 ? Teklif iste
135 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Regulation on Recognition, Registration and Follow-up of the Bovine Animals
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
28.07.2002 ? Teklif iste
136 Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği
Regulation on Raw Material and Sugar Prices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
28.06.2002 ? Teklif iste
137 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Regulation on Transportable Pressure Equipment (99/36/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
05.06.2002 ? Teklif iste
138 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)
Regulation on Electromagnetic Compatibility (89/336/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
02.06.2002 ? Teklif iste
139 Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Regulation on Toys
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
17.05.2002 ? Teklif iste
140 Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik 03.04.2002 ? Teklif iste
141 Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik
Regulation on Arrangement of Sugar Quotas
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
01.04.2002 ? Teklif iste
142 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Regulation on Medical Devices
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
13.03.2002 ? Teklif iste
143 CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik-2001/3530
Regulation On The Affixing And Use Of The CE Conformity Marking On The Product - No: 2001/3530
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
17.01.2002 ? Teklif iste
144 Ürünlerin Piyasaya Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik-2001/3529
Regulation Relating To The Market Surveillance And Inspection Of The Products - No: 2001/3529
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
17.01.2002 ? Teklif iste
145 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik-2001/3531
Regulation On Conformity Assessment Bodies And Notified Bodies - No: 2001/3531
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
17.01.2002 ? Teklif iste
146 Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik 27.12.2001 ? Teklif iste
147 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik
Regulation on Accreditation of Conformity Assessment Bodies
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
02.10.2001 ? Teklif iste
148 Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (73/44/AT)
Regulation on Quantitative Analysis of Ternary Textile Fibre Mixtures (73/44/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
24.04.2001 ? Teklif iste
149 İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelik (96/73/AT)
Regulation on Quantitative Analysis of Binary Textile Fibre Mixtures (96/73/EC)
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
22.04.2001 ? Teklif iste
150 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 30.10.1999 ? Teklif iste
151 Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
Regulation on Production, Consumption and Control of Foods
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
09.06.1998 ? Teklif iste
152 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Regulation on Turkish Food Codex
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
16.11.1997 ? Teklif iste
153 İthalat Yönetmeliği
Import Regulation
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
31.12.1995 ? Teklif iste
154 Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği 10.03.1993 ? Teklif iste
155 Yem Yönetmeliği
Lütfen Dikkat: Bu Yönetmelik yürürlükte değildir
05.08.1974 ? Teklif iste


Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.