Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Communiqué regarding Decree No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency (91-32/5)

Official Journal Date : 20.06.1991
Official Journal Number : 20907

Provisions concerning the procedures and principles that should be conformed in connection with the matters whose determination is left to the Ministry (to which the Undersecretariat of Treasury is Attached) in accordance with Decree No.32 for the Protection of the Value of Turkish Currency and with miscellaneous matters are explained in this Communiqué.

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Karara İlişkin Tebliğ (91-32/5)" in İngilizce tercümesi sistemimizde mevcuttur. Yukarıda görmüş olduğunuz İngilizce metin, bahse konu mevzuat kaleminin İngilizce tercümesine ait özet bilgileri içermektedir. Aşağıda aynı mevzuat kalemine ait Türkçe bilgileri bulabilirsiniz. Dilerseniz, bu mevzuat kaleminin İngilizce tercümesini satın alabilirsiniz (sayfanın sağ üst bölümünde satış fiyatı belirtilmektedir).
Satış fiyatı üzerinden Mevzuat.Net, Tariff-Tr.com ya da Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi abonelerine %50 İNDİRİM uygulanacaktır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Karara İlişkin Tebliğ (91-32/5)
Resmi Gazete Tarihi : 20.06.1991
Resmi Gazete Sayısı : 20907


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa bırakılan konularda ve diğer hususlarda uyulması gereken usule ve esasa ilişkin hükümler bu tebliğ de açıklanmıştır.
Lütfen Dikkat!!! Bu Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007-32/33) tarafından yürürlükten alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar; altın ithali, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, altın ihracatı, destekleme ve fiyat istikrar fonu, peşin döviz karşılığı ihracat; alıcı firma prefinansmanı karşılığında ihracat, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi; meyan kökü ihracatı; tütün ihracatı; tütün ihracatı; incir ihracatı; gemi inşaa ve ihracatı; üzüm ihracatı, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi; yurt dışı müteahhitlik kapsamında yapılacak ihracat; kitap ihracatı; gazete ihracatı; mecmua ihracatı; pul ihracatı; konsinye ihracat; müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracat; antrepolara yapılacak ihracat; serbest bölgelere yapılacak ihracat, geçici ihracat, müşterek hesap yoluyla yapılacak ihracat; konsinyasyon yoluyla yapılacak ihracat, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi; kredili ihracat; kiralama yoluyla yapılan ihracat; leasing yoluyla yapılan ihracat, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması, ihracat bedelinden yapılacak indirimler, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması, ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi, ithalat bedellerinin ödenmesi, istisnai ithalat, ithalat hesaplarının kapatılması, ithalat hesaplarının kapatılması, ithalat hesaplarının kapatılması; ithalat hesaplarının terkini, ithalat hesaplarının kapatılması, ithalat bedellerinin ödenmesi; ithalatın gerçekleşmemesi, bağlı muamele; takas, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiyede ticari faaliyette bulunmaları, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiyede ticari faaliyette bulunmaları; adi ortaklık tesisi, sermaye ihracı; servet transferi, krediler; kredili ihracat; prefinansman kredileri; döviz kredileri; meyan kökü ihracatı; tütün ihracatı; incir ihracatı; üzüm ihracatı, krediler, sürelerin hesaplanması (kambiyo rejimi), Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması; durdurma kararı; fikri ve sınai mülkiyet hakları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğler;32 Sayılı Karara İlişkin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğler;Türk Parası Kıymetini Koruma
150 TL + KDV

Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=109
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.