Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Communiqué on Import Controls of Construction Products (Product Safety and Inspection: 2012/14)

Official Journal Date : 30.12.2011
Official Journal Number : 28158

Construction products (laid down in Annex to this Communiqué) to be imported shall comply with the provisions of Regulation on Construction Products which was issued by the Ministry of Public Works and Settlement and legislation issued based on this Regulation and safety requirements.

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
CE Marked Products, importation of Construction Products, Importation of the Goods required to bear CE Mark, CE Marking, TAREKS reference number, Risk Based Control System in Foreign Trade (TAREKS), Construction Products that are required to bear CE Marking, Construction Products that are not required to bear CE Marking

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/14)
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2011
Resmi Gazete Sayısı : 28158


Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
Lütfen Dikkat!!! Bu Tebliğ Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14) tarafından yürürlükten alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri; yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamındaki ürün listesi; yapı malzemelerinin ithalatı; TAREKS referans numarası; Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS); yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında olup CE işareti taşıması mecburi olmayan yapı malzemeleri; yapı malzemeleri yönetmeliği kapsamında olup CE işaretine tabi olan yapı malzemeleri; ithalatta denetime tabi ürünlerin listesi

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=12990
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.