Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Communiqué on Commercial Quality Inspection on Export for Certain Agricultural Products which are in the scope of the Certificate of Competence on Commercial Quality Inspection (Product Safety and Inspection: 2012/21)

Official Journal Date : 30.12.2011
Official Journal Number : 28158

Based on 2009/33 numbered Communiqué regarding Applicable Principles on Issuing Certificate of Competence on Commercial Quality Inspection, products laid down in annex to this Communiqué, are required to be given TAREKS Reference Number. This Communiqué lays down principles and procedures relating to assignment of TAREKS Reference Numbers by responsible auditors of companies.

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
Agricultural Products, Certificate of Competence on Commercial Quality Inspection, TAREKS reference number, Risk Based Control System in Foreign Trade (TAREKS), List of Products that are Subject to Inspection in Export within the scope of Competency Certificate for Commercial Quality Inspection

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamındaki Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/21)
Resmi Gazete Tarihi : 30.12.2011
Resmi Gazete Sayısı : 28158


Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33) çerçevesinde, Tebliğ eki listede (Ek-1) yer alan ürünlerin Ek-2 de sayılan Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından TAREKS referans numarası oluşturmak için yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar hk.

Anahtar Kelimeler

ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri; ticari kalite denetim yeterlik belgesi kapsamındaki bazı tarım ürünlerinin ihracatta ticari kalite denetimi; tarım ürünleri ihracatı; TAREKS referans numarası; Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS); ihracatta denetime tabi ürünler listesi; ticari kalite denetim yeterlik belgesi kapsamında ihracatta denetime tabi ürünlerin listesi

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=12998
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.