Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Decree No 2012/3305, on State Aids for Investments

Official Journal Date : 19.06.2012
Official Journal Number : 28328

The objective of this Decree is to regulate the principles and procedures to orient savings to investments with high added value, to increase production and employment, to encourage strategic investments and regional and large scale investments which shall increase the international competitive power and which have a high research and development content, to increase international direct investments, to decrease regional development differences, to support investments related to environmental protection and clustering and to support research and development activities related with such investments in conformity with the objectives of development plans and annual programs.

You may find the following subjects in the Decree:
  1. Incentive system and support elements
  2. Incentive certificate
  3. Large scale investments, R&D investments, Strategic Investments and other investment types
  4. Tax cut, Duty exemptions and other exceptions
  5. Insurance premium subsidies and interest support for loans
  6. Allocation of land for investments
  7. Preferential investment subjects
  8. Transfer, selling, export and leasing of machinery and equipment that are within the scope of incentive certificates
  9. Investment period and completion certification


Attention Please!!! This Decree is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
investment encouragement certificate (investment incentive certificate), tax incentives, incentive certificate, state aids in investments, incentive certificate applications, incentive measures, incentive completion certification, Allocation of land for investments, R&D investments, Insurance premium subsidies for investments, Large scale investments, Strategic Investments, interest support for investment loans

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305
Resmi Gazete Tarihi : 19.06.2012
Resmi Gazete Sayısı : 28328


Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.

Anahtar Kelimeler

yatırımlarda devlet yardımları;yatırımların teşviki;yatırımların ve istihdamın teşviki ;yatırımların nakli;yatırım teşviklerinde KDV istisnası;destek unsurlarından yararlanacak yatırımlar;destek unsurları;teşvik belgeli ithalatlarda uygulanacak KDV istisnası;teşvik belgeli makine-teçhizat teslimlerinde istisna uygulanması;teşvik belgeli yatırımlar;teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları;teşvik belgesi;sabit yatırım tutarı;ar-ge yardımları;Ar-Ge Yatırımları; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar;KOBİ yatırım teşvikleri; faiz desteği - yatırım destekleri; KOBİ teşvik belgesi; teşvik belgesine ilişkin müraacaat usulleri; yatırım eşvik belgesine ilişkin müraacaat usulleri; teşvik belgeli ithalatlarda gümrük vergisi muafiyeti; teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar;turizm yatırımları;turizm teşvikleri;yatırım teşvik uygulamalarında yöreler; yatırımın süresi ve tamamlama vizesi; teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması; yatırım teşvik uygulamalarında bölgeler; bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektörler ve bölgeler itibariyle asgari yatrım tutarları veya kapasiteler; illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları; büyük ölçekli yatırımlar; teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları; demir çelik ürünleri ithalatı; öncelikli yatırım konuları; yatırım konuları; sıvılaştırılmış doğal gaz yatırımları; yer altı doğal gaz depolama yatırımları; atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=13385
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.