Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Communiqué regarding the implementation of Decree on State Aids for Investments (No: 2012/1)

Official Journal Date : 20.06.2012
Official Journal Number : 28329

The purpose of this Communiqué is to determine the procedures and principles regarding the implementation of Decree on State Aids for Investments which was put into effect by 15.Jun.2012 dated and 2012/3305 numbered Decree. You may find details for the following subjects in the Communiqué
 1. Application for incentive certificate, Authority to apply, Documents required for application for Incentive Certificate, Assessment of Incentive Certificate Applications
 2. Expenses not considered in scope of Incentive Certificate
 3. Large scale investments, R&D investments, Strategic Investments and other investment types
 4. Tax cut, Duty exemptions and other exceptions
 5. Insurance premium subsidies and interest support for loans
 6. Import of used machinery and equipment, imported or domestic machinery and equipment list
 7. Preferential investment subjects
 8. Transfer, selling, export and leasing of machinery and equipment that are within the scope of incentive certificates
 9. Revision of the incentive certificate, Extension of the period, Change of investment subject
 10. Financial leasing procedures
 11. Investment period and completion certification
 12. Added Value Calculation and Assessment Principles for Strategic Investments


Attention Please!!! This Communiqué is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
investment encouragement, investment encouragement certificate (investment incentive certificate), tax incentives, incentive certificate, fixed investment cost, Government Subsidies for Investments, state aids in investments, R&D investment, Authority to apply to for incentive certificates, Application documents required to receive an Incentive Certificate, incentive certificate applications, investment information form, investment types, investment follow-up form, investment subjects, incentive completion certification, Allocation of land for investments, Insurance premium subsidies for investments, Large scale investments, Strategic Investments, interest support for investment loans

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
Resmi Gazete Tarihi : 20.06.2012
Resmi Gazete Sayısı : 28329


2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.

Anahtar Kelimeler

yatırımlarda devlet yardımları; yatırımların teşviki; teşvik belgesi; teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler; teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi; teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar; yatırım cinsleri; stratejik yatırımlar; başlamış işlem; mahrece iade; kullanılmış makine ve teçhizat ithali; faiz desteği - yatırım destekleri; sigorta primi işveren hissesi desteği; sigorta primi desteği; ithal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği talepleri; Teşvik Belgesinin Revizesi; finansal kiralama işlemleri; devir, satış, ihraç ve kiralama; tamamlama vizesi; teşvik belgesi müracaat formları; yatırımın karakteristiğine bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşarından alınması gerekn bilgi ve belgeler; teşvik belgesi müracaatlarını değerlendirebilecek yerel birimler; yerel birimlerce teşvik belgesi düzenlenebilecek sektör ve konular; yatırım tamamlama vizesi için istenecek belgeler; yatırım konuları; yatırım takip formu; yatırım tamamlama ekspertiz raporu; sosyal güvenlik kurumunca bakanlığa gönderilecek talep formu; Ekonomi Bakanlığı döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü hesap numaraları; stratejik yatırımlara ilişkin katma değer hesabı ve değerlendirme esasları

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=13387
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.