Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Import Regulation

Official Journal Date : 31.12.1995
Official Journal Number : 22510

Formalities regarding the importation to be done based on the provisions of the Import Regime Decree in force, are executed based on the provisions of the Decree and the Communiqués and instructions to be issued with the authorization granted by this Regulation to the Undersecretariat, and on the provisions of the multilateral and bilateral agreements.

Attention Please!!! This Law is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
import regime, import regulation, Definitive Import, Certificate of Import, Commitment Letter regarding Certificate of Import

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

İthalat Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 31.12.1995
Resmi Gazete Sayısı : 22510


Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.
Lütfen Dikkat!!! Bu Yönetmelik İthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik tarafından yürürlükten alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

tacir; ithalatta değer ve miktar farklılıkları; ithal şahadetnamesi; kiralama izinleri; özel anlaşmalara dayanan ithalat; NATO ithalatı; kesin ithal; ATA Karnesi kapsamında gelen mallar; fiili ithal; başlamış ithal işlemi; ithalat yapma hakkı olanlar; kitap ve diğer yayınların ithalatı; ithali belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler; navlun ve sigorta bedelleri; proforma fatura; ithalat faturaları; tarife pozisyonu değişiklikleri; kredili ithalat; krediler; ithal şahadetnamesi; taahhütname örnekleri

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=152
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.