Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Law No 4760, on Special Consumption Tax

Official Journal Date : 12.06.2002
Official Journal Number : 24783

Law on items subjected to Special Consumption Tax

Attention Please!!! This Law is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu-4760
Resmi Gazete Tarihi : 12.06.2002
Resmi Gazete Sayısı : 24783


Özel tüketim vergisine tabi tutulacak mallar hakkında Kanun

Anahtar Kelimeler

özel tüketim vergisi; ÖTV; ithalatta alınan özel tüketim vergisi; Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi;özel tüketim vergisinden müstesna mallar; ötv kanunu, özel tüketim vergisi; ÖTV; teslim ve teslim sayılan haller, özel tüketim vergisi; ÖTV; ihracat istisnası, özel tüketim vergisi; ÖTV; diplomatik istisna, özel tüketim vergisi; ÖTV; petrol arama ve istihsal faaliyetleri; sakatların kullanımına mahsus eşya; sakat aracı ithalatı; malül ve sakatların ithal edecekleri özel tertibatlı araçlar; malül ve sakatların kullanımına mahsus eşyaların ithali; Milli Savunma Bakanlığına ait ithalat; geçici ithalat; hariçte işleme rejimi; geri gelen eşya; dahilde işleme; dahilde işleme rejimi; transit rejime tabi tutulan eşya; gümrük kontrolü altında işleme rejimi; gümrük antrepo rejimi; geçici depo uygulaması; geçici depolama; geçici depolama yerleri, özel tüketim vergisi; ÖTV; tecil-terkin uygulaması; vergi tecili; ihraç kaydıyla teslim, özel tüketim vergisi; ÖTV; vergi oranı; vergilerin hesaplanması, özel tüketim vergisi; ÖTV; vergi oranı; vergilerin hesaplanması; Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi, özel tüketim vergisi; ÖTV; Gümrük İdarelerince Alınan Özel Tüketim Vergisi; ithalatta alınan özel tüketim vergisi, özel tüketim vergisi; ÖTV; Savunma Sanayii Destekleme Fonu; SSDF; mera fonu; mera kanunu

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=2425
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.