Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Free Zones Governing Regulation

Official Journal Date : 10.03.1993
Official Journal Number : 21520

The objective of this Regulation is to set out principles pertaining to the establishment, administration and management of free zones and to the collection of revenues and making of expenditures for and from the Special Account formed in accordance with the Article 7 of Law No.3218, together with other matters related to said Special Account

Attention Please!!! This Regulation is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
free zones, Residence Permit, Work Permit (working permission), Goods Prohibited in the Free Zones, Goods Requiring Special Arrangement/Construction, Goods in the Free Zone, Sale Or Transfer Of Goods in the Free Zone, Abandoned And Scattered Goods, Damaged Goods, Special Account (Free Zones), Rental Tariffs, Lease Contracts, Foreign Exchange, Banking And Insurance Services in Free Zones, Zone Directorate, ZFO - Zone Founder and Operator, Operating Licenses (Free Zones), Operating License Application Form (Free Zones), Entry Permits And Service Cards (Free Zones), Transit Goods, Exported Goods, Imported Goods

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi : 10.03.1993
Resmi Gazete Sayısı : 21520


Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve sözkonusu Kanunun 7 nci maddesi ile kurulan Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonunun tahsilat ve harcama esasları ile bu Fona ilişkin diğer hususların düzenlenmesi hakkında Yönetmelik

Anahtar Kelimeler

serbest bölgeler, bölge kurucusu; B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi; faaliyet ruhsatı; açık alan kullanma ruhsatı; giriş izin belgesi; özel izin belgesi;serbest bölge faaliyet ruhsatı, faaliyet ruhsatı;serbest bölge faaliyet ruhsatı, giriş izin belgesi; özel izin belgesi; görev kartı, faaliyet ruhsatı;serbest bölge faaliyet ruhsatı, giriş izin belgesi; özel izin belgesi; görev kartı, çalışma izni, çalışma izni; ikamet izni, çalışma saatleri, B.K.İ.-Bölge Kurucu ve İşleticisi, gümrük vergisi muafiyetleri; muafiyet, serbest bölge teşvikleri; vergi, resim ve harç istisnası, serbest bölgelerde ihracat, serbest bölgelerde ihracat; serbest bölgelerde ithalat; transit taşımacılık, serbest bölgeye mal giriş ve çıkışı, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu, serbest bölgeler kira ve hizmet sözleşmeleri, serbest bölgelerde kambiyo, serbest bölgelerde bankacılık; serbest bölgelerde sigortacılık hizmetleri; sigorta işlemleri, serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcıların bölge işlemlerinin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması;serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcıların sınai ve ticari sicillerinin tutulması

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=602
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.