Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Law No.3577 On The Prevention Of Unfair Competition In Imports

Official Journal Date : 1.07.1989
Official Journal Number : 20212

This Law sets forth the rules and principles as regards the procedures to be applied and measures to be taken for purposes of protecting a domestic industry against injury caused by unfair competition practices in imports namely, dumped or subsidized imports; formation of a Board that will establish principles and application decisions, and duties of such Board.

Attention Please!!! This Law is amended. Translation of these amendments to English have not been completed yet. (Tariff-Tr.com)

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
provisional safeguard measures, Prevention of Unfair Competition, Anti-Dumping Measures, Board of Evaluation of Unfair Competition in Importation, Dumping Margin, Prevention Of Unfair Competition In Imports, Unfair Competition, dumped imports, subsidised imports, dumping, subsidy, Export Price, Like product, normal value, Anti-dumping duty, countervailing duty, Provisional measures, Definitive measures against anti-dumping, Refunds or release of security deposits, security deposits

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun - Kanun No: 3577
Resmi Gazete Tarihi : 1.07.1989
Resmi Gazete Sayısı : 20212


İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge ve/veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması ve/veya piyasanın bozulmasının önlenmesi amacıyla yapılacak işlemlere, alınacak idari, mali, ekonomik ve diğer önlemlere, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir Kurul oluşturulmasına ve bunun görevlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Kanun

Anahtar Kelimeler

damping; ihraç fiyatı; benzer ürün; normal değer; damping; sübvansiyon; karşılaştırılabilir fiyat; haksız rekabeti değerlendirme kurulu

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=656
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.