Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Attention Please!!! This Decree is repealed by : Decree 2013/4284 on Technical Arrangements Regime

Decree No: 2005/9454, on Foreign Trade Technical Arrangements and Standardization Regime

Official Journal Date : 13.10.2005
Official Journal Number : 25965

This Decree comprises the technical arrangements, standards, compliance assessments and audits which would apply to imported and export products; the liabilities of importers and exporters; the authorities and responsibilities of the establishments that are engaged in the control of foreign trade products as well as the customs administrations; the sanctions that would apply and; the notification regarding such matters.

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
Conformity Assessment, standard, safe product, product safety, goods that are subject to standardization and commercial quality controls in imports, Conformity to the Standards, Foreign Trade Technical Arrangements and Standardization

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı - 2005/9454
Resmi Gazete Tarihi : 13.10.2005
Resmi Gazete Sayısı : 25965


Bu Karar; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimleri; ithalatçılar ve ihracatçıların yükümlülüklerini; dış ticarete konu ürünlerin denetiminde ilgili kuruluşlar ile gümrük idarelerinin yetki ve sorumluluklarını; uygulanacak müeyyideleri ve bu hususlarla ilgili bildirimleri kapsar.
Lütfen Dikkat!!! Bu B.K.K. Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı - 2013/4284 tarafından yürürlükten alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon;uygunluk değerlendirmesi; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler;piyasa gözetimi ve denetimi; iyi uygulama kodu; teknik mevzuatta uygulama birliği ve dış ticarette denetim;dış ticarette standardizasyon rejimi; dış ticarette denetim; ürün güvenliği ve ithalatçı, ihracatçı ve ilgili kuruluşların sorumluluğu; Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımı;standardizasyon

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=6670
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.