Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Attention Please!!! This Communiqué is repealed by : Decree No 2009/15199, Concerning Government Subsidies for Investments

Decree No 2006/10921, Concerning Government Subsidies for Investments

Official Journal Date : 06.10.2006
Official Journal Number : 26311

Main Decree concerning Government Subsidies for Investments, the details of its support, and the procedures to be followed to benefit from such supports

Keyword related with the legislation item, a brief information of which is given above:
investment encouragement, investment encouragement certificate (investment incentive certificate), tax incentives, incentive certificate, investment good, fixed investment cost, SME investments, Exemption from Customs Duties, VAT exemption, Interest Expenditure Support, Tourism Operation License, investments on tourism, transfer of investments, Government Subsidies for Investments, state aids in investments, incentive measures

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2006/10921" in İngilizce tercümesi sistemimizde mevcuttur. Yukarıda görmüş olduğunuz İngilizce metin, bahse konu mevzuat kaleminin İngilizce tercümesine ait özet bilgileri içermektedir. Aşağıda aynı mevzuat kalemine ait Türkçe bilgileri bulabilirsiniz. Dilerseniz, bu mevzuat kaleminin İngilizce tercümesini satın alabilirsiniz (sayfanın sağ üst bölümünde satış fiyatı belirtilmektedir).
Satış fiyatı üzerinden Mevzuat.Net, Tariff-Tr.com ya da Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi abonelerine %50 İNDİRİM uygulanacaktır.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2006/10921
Resmi Gazete Tarihi : 06.10.2006
Resmi Gazete Sayısı : 26311


Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, istihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesini temin etmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen yatırım, üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını ve istihdam yaratmalarını sağlamak, çevre korumaya yönelik yatırımlar, ileri teknoloji gerektiren yatırımlar ile bu yatırımlara ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.
Lütfen Dikkat!!! Bu Tebliğ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2009/15199 tarafından yürürlükten alınmıştır.

Anahtar Kelimeler

yatırımlarda devlet yardımları;yatırımların teşviki;yatırımların ve istihdamın teşviki ;yatırımların nakli;yatırım teşviklerinde KDV istisnası;destek unsurlarından yararlanacak yatırımlar;destek unsurları;teşvik belgeli ithalatlarda uygulanacak KDV istisnası;teşvik belgeli makine-teçhizat teslimlerinde istisna uygulanması;teşvik belgeli yatırımlar;teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları;teşvik belgesi;sabit yatırım tutarı;ar-ge yardımları;Ar-Ge Yatırımları; kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar;KOBİ yatırım teşvikleri; faiz desteği - yatırım destekleri; KOBİ teşvik belgesi; teşvik belgesine ilişkin müraacaat usulleri; yatırım eşvik belgesine ilişkin müraacaat usulleri; teşvik belgeli ithalatlarda gümrük vergisi muafiyeti; teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar;turizm yatırımları;turizm teşvikleri;yatırım teşvik uygulamalarında yöreler; yatırımın süresi ve tamamlama vizesi
300 TL + KDV

Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=7813
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.